Kort om arbeidsgiver
De som ansettes vil få utarbeidet individuell utdanningsplan i tråd med spesialistforskriften. Planen inneholder minst to årsverk åpen uselektert allmennlegepraksis, tjeneste i andre kommunale legetjenester, som legevakt, sykehjem, skolehelsetjeneste/helsetasjon og øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD). Legen vil få individuell veiledning og supervisjon. ALIS skal også delta i gruppeveiledning under spesialiseringen. Utdanningstiden er på fem år.

ALIS må også forplikte seg til å gjennomføre de kurs og deltakelse i veiledning og krav til læringsaktiviteter som kreves for gjennomføring av spesialistutdanning i allmennmedisin.

Fire av de utlyste stillingene vil starte med minst 1 års tjeneste på Bergen legevakt. Deretter skal ALIS arbeide på andre læringsarenaer i tråd med den individuelle utdanningsplanen som avtales.

Bergen legevakt er samlokalisert med Helse Bergen sin skadepoliklinikk på Bergen Helsehus i Solheimsviken. Bergen legevakt har allmennlegevakt hele døgnet, bydelslegevakter i Åsane, Loddefjord og Fana, legevaktsentral, livskrisehjelp og voldtektsmottak. Ansatte leger på Bergen legevakt går i rotasjonsturnus slik at de også har tjeneste på skadepoliklinikken, og arbeider pt i turnus  dag, kveld og helg. I Covid-19 tiden vil det også bli en del tjeneste knyttet til pandemien. Tjeneste på utrykningsbil er en del av arbeidet.

To av de utlyste stillingene skal starte med 1 års tjeneste ved Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD) og legevakt, som også inkluderer nattevakter og utrykning fra legevakt. ØHD er en døgnbemannet sengepost med 34 senger hvor vi diagnostiserer og behandler pasienter etter allmennmedisinske prinsipper. Arbeidet består av klinisk pasientarbeid på en aktiv sengepost med pasienter som har liggetid 2-3 døgn. Avdelingen er den nest største i landet og har rundt 100 ansatte med høy kompetanse. Vi jobber tverrfaglig i et godt og aktivt arbeidsmiljø. Avdelingen har overleger som kan gi veiledning.

Bergen legevakt og ØHD har viktige rolle i håndteringen av Covid-19 pandemien. Legevakten har ansvaret for testing i Bergen kommune, og har en viktig rolle i diagnostikk og undersøkelse av Covid-19 pasienter.  ØHD kan ta imot Covid-19 pasienter, og kan bli gjort om til ren Koronaklinikk ved høyt antall Covid-19 pasienter. ALIS skal delta i dette arbeidet, og det vil være spennende og unike læringsarenaer.

Utdanningsstillingene har fast lønn.

Tiltredelse snarest/etter avtale.


Arbeidsoppgaver
Arbeidet på Bergen legevakt vil bestå i: 
 • Legearbeid på allmennlegevakten og skadepoliklinikken
 • Arbeid med Covid-19, blant annet testing
 • Vakter på voldtektsmottaket
 • Lege på utrykningsbil
 • Telefonråd til pasienter
Arbeidet på ØHD vil bestå i:
 • Mottak av pasienter
 • Avdelingsarbeid inneliggende pasienter
 • Vakter i turnus
I ALIS-forløpet vil kommunen legge til rette for arbeid på disse arenaene 
 • Bergen legevakt
 • ØHD
 • Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
 • Sykehjem
 • Minst to års åpen uselektert allmennlegepraksis
 • Tjeneste i ulike kommunale legetjenester med oppstart ved ØHD og Bergen legevakt, samt i Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver

Kvalifikasjoner
 • Det søkes etter lege som ønsker spesialistutdanning i allmennmedisin
 • Autorisert lege i Norge med fullført/godkjent turnustjeneste/LIS 1 i Norge
 • Søkere må ha god språkforståelse og formidlingsevne
 • Gode dataferdigheter
 • Godkjent politiattest må kunne fremlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Fokusert på kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid
 • Serviceinnstilling i en travel hverdag
 • Kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglige team
 • Evne til å arbeide på tvers av behandlingsnivå

Vi tilbyr
 • Tverrfaglig, aktivt og godt arbeidsmiljø
 • Allsidig og utviklende fagmiljø
 • En allsidig arbeidshverdag
 • Individuell utdanningsplan
 • Avtale om supervisjon og veiledning
 • Tilbud om deltagelse i gruppeveiledning
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Brita Øygard
Tittel: Etatsdirektør | Etat for helsetjenester
Telefon: 476 22 199
Navn: Birger Norderud Lærum
Tittel: Leder | Øyeblikkelig hjelp døgnenhet
Telefon: 53032336
Arbeidssted
Bergen kommune
5058 BERGEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image