Kort om arbeidsgiver

Er du motivert for spennande oppgaver i feltet mellom pasientnær klinikk og raskt utviklande avansert diagnostikk?


Avdeling for radiologi og nukleærmedisin ved Haugesund sjukehus har ledig stilling for lege i spesialisering.
Vi er ei ung og dynamisk gruppe fagfolk som legg vekt på trivsel og godt arbeidsmiljø i ei travel virksomhet, vi utfører kvart år omlag 70 000 undersøkingar.
På våre 13 laboratorier utfører vi CT, MR, intervensjon, mammografi, nukleærmedisin, ultralyd og generell røntgen med digital bildebehandling i kreativ forskningsrelevant utvikling.
Avdelingen har 15 overlegestillingar, og 7 heimlar for spesialisering i radiologi.

Ta kontakt for nærmare informasjon!

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidsoppgåver ihht. radiologi
 • Legar utan erfaring gjennomgår ein introduksjonsperiode på ca 9 uker med hovudvekt på akutte CT-undersøkingar, gjennomlysing, ultralyd og granskingsarbeid
 • Lege inngår i vaktordning etter endt innføringsperiode
 • Seinare gruppe 1-teneste innan Helse Vest blir planlagt ved tiltreding

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett
 • Må kunne norsk skriftleg og munnleg
 • Fullført LIS-1 er fra 01.03.19 et krav
 • Erfaring frå radiologisk arbeid vil bli lagt vekt på

Personlege eigenskapar

 • Strukturert
 • Sjølvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Initiativrik
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø
 • Interesse for radiologifaget
 • Personlege eigenskapar og gode samarbeidsevne vil bli vektlagd

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Obligatoriske kurs i samsvar med utdanningsplan

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Elin Hetland
Tittel: Funksjonsleiar
Telefon: (+47) 52732273
Navn: Harald Nes
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: (+47) 52732279
Hjemmeside
Arbeidssted
Radiologi Haugesund, Helse Fonna HF
Karmsundsgt 120
5504 Haugesund