Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige fastlegehjemler og delelister. Det er for tiden 38 private legekontorer og 182 fastleger i Trondheim. Det utlyses nå en ledig fastlegehjemler på Saupstad legesenter.

Saupstad legesenter er et veldrevet 5-legesenter som  holder til i et kommunalt bygg ved Saupstadsenteret. Saupstad er en attraktiv og mangfoldig bydel med en god infrastruktur der det satses på utvikling av offentlige rom. Ny videregående skole og ny flerbrukshall ligger nær senteret.

Legesenteret er godt utrustet med med store, lyse og trivelige kontorer og mange behandlingsrom. I samme bygg er det helsestasjon, helse- og velferdssenter og apotek. Legesenteret bruker System X journalsystem. Det er god bemanning med stabile og erfarne helsesekretærer som kjenner pasientene godt. Legesenteret har et godt og trivelig arbeidsmiljø.

Hjemmelen har for tiden en listestørrelse på 1000 innbyggere. Ny lege har mulighet til å endre listestørrelsen om ønskelig.
Ny lege må godta legesenterets internavtale.

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen fra 1. mars 2021. Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med Roger Askim ved Saupstad legesenter, mobil 974 92 118, eller Duc Cuong Le Do, mobil 970 96 850. 


Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på innbyggerlisten.
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke i full kurativ praksis. Det innvilges automatisk fritak av kommunale allmennlegeoppgaver det første året.
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag / kveld
 • Bidra til videreutvikling av legesenteret

Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktperson
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 952 09 113
Arbeidssted
Reidar Søbstads veg 2,
7078 SAUPSTAD
Søk på stillingen