Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige fastlegehjemler og delelister. Det er for tiden 38 private legekontorer og 182 fastleger i Trondheim. Det utlyses nå en ledig fastlegehjemmel på Strinda legesenter.

Strinda Legesenter er et veldrevet 6-legesenter på Vegamot ved Moholt i Trondheim. Legesenteret ble grunnlagt i 2008. Utvidelse av senteret, samt oppussing og oppgradering i 2017. Legesenteret bruker journalsystemet System X. Legesenteret har et godt arbeidsmiljø, og har stabile, dyktige og erfarne helsesekretærer. Det er gode rutiner for interne møter og deltagelse i internundervisning på senteret. Legene er aktive innenfor veiledning av allmennleger og undervisning av medisinstudenter.

Listestørrelse er for tiden 1200. Ny lege må godta senterets internavtale. 

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen fra 4. januar 2021. Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med Nina Therese Hagen, tlf. 932 32 557, eller hjemmelsinnehaver Mari Pettersen, tlf. 920 14 048.


Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på innbyggerlisten.
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke i full kurativ praksis. Det innvilges automatisk fritak av kommunale allmennlegeoppgaver det første halvåret.
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag / kveld.
 • Bidra til videreutvikling av legesenteret.

Kvalifikasjoner
 • Er spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege eller under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (er ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel)
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder.
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle.
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktperson
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 952 09 113
Arbeidssted
Vegamot 8,
7048 TRONDHEIM
Søk på stillingen