Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 100 % fast stilling for overlege - spesialist i patologi.

Avdelingen er lokalisert i Kristiansand og utfører  variert diagnostikk. Vi mottar prøver fra alle lokasjoner i Sørlandet sykehus samt fra fastleger og avtalespesialister på Agder. Alle overleger er i utgangspunktet generalister, men tilhører også en eller flere diagnostiske faggrupper. Vi har ni overlegestillinger og fire stillinger for lege i spesialisering.

Fra januar 2021 har vi i tillegg  behov for patolog i Regional lab HSØ prosjektet. Planlagt innføring av LVMS er januar 2022. Vi tar sikte på å innføre digital patologi som den primære diagnostiske plattform i løpet av 2023.  
Legegruppen består av erfarne overleger og leger i spesialisering. 
Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er
kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,
nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i
arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Variert diagnostikk
 • Supervisjon og veiledning av leger i spesialisering.
 • Noe obduksjonsvirksomhet

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjenning som spesialist i patologi.
 • Må beherske norsk eller skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og ta beslutninger

Vi tilbyr

 • Avdelingen kan by på et bredt sammensatt materiale innenfor de fleste områder av patologisk anatomisk diagnostikk.
 • Gode muligheter for å delta på relevante kurs.
 • P.t. 40 timers arbeidsuke.
 • Dedikerte leger og bioingeniører.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Bjørnestøl Hansen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 38 07 30 74
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for patologi, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand