Kort om arbeidsgiver
Stillingen innebærer to dager i uken på sykehjem, og det er pliktig deltagelse i interkommunal legevakt i Arendal (www.legevaktenarendal.no ).
Det er i dag ca 560 innbyggere tilknyttet den aktuelle fastlegestillingen. Ny lege vil ha mulighet til å øke antallet om ønskelig.

En ALIS stilling gir en uerfaren lege en god anledning til å tilegne seg fag og rutiner i et passe tempo. I samarbeid med kommuneoverlegen i Arendal og Froland vil kommunen legge til rette for at veiledning gis og læringsmålene i LIS3 oppnås.
Det vil bli inngått avtale med Sørlandet Sykehus som sikrer mulighet for sykehuspraksis, dersom det er nødvendig. 
Stillingen består av to ansvarsområder, sykehjem og fastlegepraksis.
Det kan vurderes mulighet for deling/kombinering av stillingen.
Fastlegepraksisen kan også gjøres privat etter avtale med søker.

Vi tilbyr lønn etter avtale. Til lønn tilkommer 20 % bonus av all inntjening til praksisen. All inntjening ved legevakt beholdes av legen selv, som næringsinntekt.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Froland kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ivar Nordmann-Solfjell
Tittel: Tillitsvalgt legene
Telefon: 90985169
E-post: ivarsolfjell@hotmail.com
Navn: Mari Mykland
Tittel: Avdelingsleder Helse
Telefon: 91681061
E-post: mari.mykland@froland.kommune.no
Navn: Erik Werner
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 91768413
E-post: erik.werner@arendal,kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Froland legekontor
Furuveien 1
4820 FROLAND