Kort om arbeidsgiver

Avdeling for Rus og Avhengighet (ARA) tilhører Klinikk for psykisk helse- og rus. Klinikken har egen forsknings- og utviklingsenhet.  

ARA tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighets-problematikk, samt sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk opplever mestring og økt livskvalitet gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.  

ARA har 4 seksjoner - 2 avgiftningsseksjoner, 2 behandlingsseksjoner. I tillegg inngår LAR som et team organisert som en del av ARA Drammen - en av våre avgiftningsseksjoner.

Vi har samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger - voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, samt andre private aktører i rusfeltet.

ARA har ca 140 årsverk og har et sterkt fagmiljø - som er inkluderende og preget av åpenhet og respekt. Avdelingssjefen er avdelingsoverlegens nærmeste overordnede. Avdelingsoverlegen har på vegne av avdelingssjef ansvar for avdelingens medisinske virksomhet.

 

Vi søker etter en avdelingsoverlege som er genuint interessert i pasientgruppen og som ønsker å arbeide i en av avdeling med tverrfaglig medarbeiderprofil.

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingsoverlegen sitter i stab til avdelingssjefen, ha en sentral rolle både overfor linjeledelse og avdelingens overleger, samt delta i avdelingssjefens lederteam   
 • Rådgiver for avdelingssjefen
 • Utarbeidelse av avdelingsovergripende medisinske rutiner og prosedyrer  
 • Evaluerer og kvalitets sikrer faglig virksomhet og arbeidsmetoder
 • Er avdelingens representant i planlegging av LIS-lege rotasjon. Sørge for kliniske veiledere til LIS-leger og deltar i evalueringen
 • Noe pasientrettet arbeid må påregnes 

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis spesialist i rus- og avhengighetsmedisin
 • Må beherske norsk - muntlig og skriftlig og ha god kommunikasjonsevne
 • Grunnleggende IT- kunnskaper og førerkort

Personlige egenskaper

 • God samarbeidsevne, fleksibilitet, endringsvilje og har arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • 100 % stilling
 • Vi tilbyr et høyt kvalifisert fagmiljø og et inkluderende arbeidsfellesskap
 • Lønn og tiltredelse etter avtale 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Halstein Oskarsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 32 86 17 37
Navn: Sharon Ann Lauritzen
Tittel: Fagkonsulent-psyk
Telefon: 920 91 856
Hjemmeside
Arbeidssted
PHR avd. for rus og avhengighet (ARA), Vestre Viken
Hauges gate 89 A
3019 Drammen
Søk på stillingen