Kort om arbeidsgiver
Vil du lede videreutviklingen av  Palliativt senter på Ahus ?   Da er dette stillingen for deg.

Vår nåværende leder går av med pensjon, og vi søker hennes etterfølger. Vi ønsker at vår nye leder er en engasjert og erfaren leder som liker å jobbe målrettet for å skape resultater sammen med sine medarbeidere.  I stillingen vil du samarbeide på tvers av profesjoner og behandlingsnivåer i helsetjenesten. Gjennom helhetlig tenkning, palliativ kunnskap og fagforståelse vil du legge til rette for å videreutvikle Palliativt senter.
Palliativt senter tilbyr tjenester til pasienter som er uhelbredelig syke og deres pårørende. Pasientene kan ha kreft, hjertesykdom, lungesykdom eller nevrologiske sykdommer i en palliativ fase. Palliativt senter er en av de største palliative avdelingene i Norge, og består av en sengepost som for tiden har 9 senger, men skal utvide til 12 senger i 2021, palliativt inne – og uteteam samt poliklinikk.  Inneteamet bistår de øvrige sengepostene i sykehuset med vurderinger i forhold til palliasjon, og uteteamet støtter kommunehelsetjenesten i forhold til hjemmeboende pasienter.  Senteret har 9 leger, 65 sykepleiere, og 2 kontorfaglig personell. Det er også tilknyttet fysioterapi- , sosionom- og prestetjenester til Senteret. 
Avdelingsleder har ansvar for fag, personell og senterets resultater. Avdelingsleder har en liten ledergruppe, bestående av tre seksjonsledere. Avdelingsleder rapporterer til divisjonsdirektør og har, som en del av divisjonens ledergruppe, medansvar for divisjonens resultater og for videreutvikling av Kirurgisk divisjon.


Arbeidsoppgaver
 • Strategisk ledelse og utvikling av senteret med vekt på kompetanse, forskning og kvalitetsforbedring
 • Ansvar for drift, personaloppfølging, budsjett, fag og kvalitet i Palliativt senter
 • Bidra til å videreutvikle samarbeidet med kommunehelsetjenesten
 • Bidra til pasient – og pårørende fokus i tjenesteutviklingen
 • Sikre et godt arbeidsmiljø
 • Deltagelse i kirurgisk divisjons ledergruppe og medansvar for divisjonen

Kvalifikasjoner
 • Relevant helsefaglig/medisinsk utdanning 
 • Erfaring fra og interesse for ledelse, formell lederkompetanse vil være en fordel
 • Erfaring fra og bred innsikt i sammensatt palliativ virksomhet
 • Erfaring med mål og resultatstyring og med dokumenterte resultater
 • Forskningskompetanse vil være en fordel

Personlige egenskaper
 • Ønske og motivasjon for å være leder!
 • Evne til å kommunisere på en klar, presis og strukturert måte
 • Evne til å leder gjennom andre
 • God til å jobbe i og lede team
 • Evne til å gi avdelingen faglige visjoner og retning
 • God organisasjonsforståelse med evne til å tenke helhetlig
 • Budsjett og økonomiforståelse
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr
 • En spennende lederstilling med muligheter til å påvirke Senterets utvikling
 • En kompetent og faglig sterk virksomhet
 • En organisasjon i stadig utvikling for å sikre høy kvalitet på dagens og fremtidens tjenester
 • Mulighet for lederutvikling gjennom sykehusets lederutviklingsprogram
 • Gode velferdstilbud til ansatte, for eksempel hytteutleie, kulturarrangementer, treningstilbud, mulighet for barnehageplass og eventuelt bolig.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Lasse Andreassen
Tittel: Ass.direktør
Telefon: 40061503
Navn: Anne Karin Lindahl
Tittel: Direktør
Telefon: 93011169
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehusveien 25
1474 LØRENSKOG