Kort om arbeidsgiver

Vi søker en overlege i psykiatrisk avdeling, med ansvar for psykiatrisk liaisontjeneste i somatiske avdelinger.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke
å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å
dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Arbeidsoppgaver

Overlegen vil ha en sentral funksjon i praktisk konsultasjons- og liaisonpsykiatrisk arbeid overfor somatiske avdelinger og får mulighet til å delta aktivt i planlegging og
videre utforming av tjenesten. Overlegen inngår i 16- delt bakvakt sammen med øvrige overleger i psykiatrisk avdeling

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri eller lege som i nær fremtid blir ferdig spesialist, med interesse for og kunnskap om hvordan somatisk helse påvirker psykisk sykdom
 • Søkeren bør ha kunnskap og interesse for konsultasjon-liaisonpsykiatrisk arbeid og god innsikt i somatiske problemstillinger
 • Interesse for utforming av tjenesten og direkte klinisk C-L arbeid
 • Evne til samarbeid og kommunikasjon vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

Søkeren må ha god evne til skriftlig og muntlig kommunikasjon

Vi tilbyr

 • Utfordrende psykiatrisk arbeid i et godt kollegialt og tverrfaglig fagmiljø
 • Mulighet til å delta i utforming av samhandling mellom psykiatrisk og somatisk
  behandlingstilbud i sykehuset
 • Delta på kurs og konferanser innen C-L psykiatri
 • Inngår i avdelingens bakvaktsystem
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til e-læringskurs: KLP på 1-2-3
 • 4 måneder studiepermisjon med lønn etter 5 års tjeneste som overlege 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Knut-Erik Hymer
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 934 81 036
Arbeidssted
Psykiatrisk avdeling leger og voksenhabilitering
Kalnesveien 300
1714 Grålum