Kort om arbeidsgiver

Avdeling BUP består av 8 seksjoner; de 6 poliklinikkene på Grorud, Lillestrøm, Jessheim, Furuset, Follo, Kongsvinger, og de 2 døgnenhetene på Ungdomspsykiatrisk klinikk (UK) og Bråten behandlingshjem.

Bup Follo er lokalisert i Ski og har 54 ansatte.

Vi ivaretar det polikliniske tilbudet i spesialisthelsetjenesten  for barn og unges psykiske helsevern.

BUP Follo betjener kommunene Nordre Follo, Nesodden, Ås og Frogn med ca 112000 innbyggere.

Avdeling BUP AHUS har ledig 2 faste stillinger med arbeidssted på BUP Follo. Oppstart 01.12.20 eller så raskt som mulig etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinikkens hovedoppgave er spesialiserte undersøkelses- og behandlingstilbud til barn og familier, samt utadrettet virksomhet med veiledning og rådgivning til samarbeidspartnere.
 • Arbeidet er organisert i tverrfaglige enheter
 • Stillingene er knyttet til generalistenhet
 • Vakter på Ungdomspsykiatrisk Klinikk må påregnes
 • Stillingene kan være aktuelle for LIS som ønsker seg spesialisering i BUP 

Kvalifikasjoner

 • Medisin
 • Autorisert som lege  

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en medarbeider som har gode samarbeidsevner, vilje til selvstendighet, som tar ansvar, og med vilje til kompetanseheving.
 • Den som ansettes må være fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidsmåter. 
 • Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og samarbeid med andre ansatte som har god kompetanse innenfor arbeidsfeltet.
 • Gode muligheter til deltagelse i kompetansegivende videreutdanning innenfor arbeidsfeltet.
 • Gode velferdstilbud for ansatte; for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Anne May Bø Heggedal
Tittel: Konsulent - Administrasjon
Telefon: +4797704220
Hjemmeside
Arbeidssted
Team 1, Akershus universitetssykehus HF
Åsenveien 3
1400 Ski