Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmel/deleliste er ledig fra oktober 2020 ved Flaktveit legesenter, Ulvedal Torg, 5134 Flaktveit.

Praksisen er lokalisert i lyse, trivelige og tjenlige lokaler. Legesenteret disponerer innendørs parkering for legene og helsesekretærene, som del av leieavtalen for lokalene.
Ved Flaktveit legesenter er der 5 fastleger og 4 helsesekretærer.
Legene på Flaktveit er organisert som DA med selskapsavtale og internavtale. Fastlegene er likestilte deleiere/medlemmer.

Nåværende listelengde er på 1400 pasienter, svært stabil, og kan økes etter ønske i tråd med gjeldende regelverk.

Det forutsettes at praksisen fortsetter i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap, og det forutsettes at hjemmelshaver inngår kollegaavtale med de øvrige legene i praksisen før inntreden i gruppepraksisen. Betingelser for deling av praksisen må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler.

Legesenteret er velutstyrt og veldrevet. Legesenteret benytter Infodoc Plenario, med velutviklet elektronisk kommunikasjon for henvisning, epikriser, intern og ekstern laboratorierekvirering og -svar.  Elektroniske dialogmeldinger med hjemmesykepleietjenesten. E-resept. Velutstyrt laboratorium med EKG og spirometri integrert i journalsystem, 24-timers BT. Betalingsautomat fra Melin.


Arbeidsoppgaver
  • Den som tildeles hjemmelen/delelisten må ta del i legevakt og offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. 

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
  • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
  • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
  • Søkere må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.                          
Personlige egenskaper
  • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Hvorfor arbeide som næringsdrivende fastlege i Bergen kommune?

Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret ditt slik du/dere
ønsker det. Legekontorene i Bergen kommune er i all hovedsak organisert slik at fastlegene ved legekontoret driver legekontorbedriften sammen, og har felles ansatt hjelpepersonell.

I Bergen kommune ønsker vi å strekke oss langt i å ivareta deg som ny hjemmelsinnehaver, enten du er i oppstart av spesialisering som allmennlege, eller ferdig spesialist.
Dersom du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp. I Bergen kommune vil vi sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret.

For næringsdrivende ALIS tilbyr vi også ALIS-avtale med kommunen. Dette innebærer utgiftsdekning på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering. 
Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk.

Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Odd Lauvskard
Tittel: Fastlege
Telefon: 97773745
Navn: Lene Hestetræet
Tittel: Rådgiver
Telefon: 55567891
Arbeidssted
Ulvedal torg
5134 FLAKTVEIT
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image