Kort om arbeidsgiver
Det er ledig fastlegehjemmel og vikariat ved Hakadal legekontor. Legekontoret ligger på Åneby, ca 25-30 minutters kjøring fra Oslo. Det er apotek i byggets underetasje og nærhet til dagligvarehandel, optiker og cafe. Det er gratis parkering for ansatte.

er ledig fra 01.11.2020 eller etter avtale. Hjemmelen er under oppbygging og har en listelengde på 550 pasienter, hjemmelen har hatt god vekst siste tiden. Det er totalt 5 leger på Hakadal legekontor og samlet pasientliste på over 5000 pasienter. Tidligere hjemmelsinnehaver har hatt tilstrekkelig med arbeidsmengde da det har vært mulig å ta øyeblikkelig hjelp-pasienter ved legekontoret og følge opp pasienter tilknyttet andre fastleger på kontoret. 3 av legene ved kontoret er spesialister i allmennmedisin slik at det er mulighet for veiledning. Kontoret er godt drevet med et velutstyrt laboratorium (EKG, 24-timers blodtrykk, spirometri, celleteller, troponin osv) og 4 erfarne medarbeidere. For tiden brukes SystemX journalsystem. 

Det vil være behov for vikar i hjemmelen fra 01.11.2020 og frem til ny lege er på plass. Aktuelle søkere må angi i søknaden og de søker på den faste hjemmelen eller vikariatet, eventuelt begge deler.

Aktuelle søkere til vikariatet vil bli kontaktet fortløpende. 

Tildeling av fastlegehjemmel skjer etter gjeldende avtaleverk. 


Arbeidsoppgaver
  • Fastlegeoppgaver i tråd med gjeldende avtaleverk
  • Pliktig deltagelse i kommunens legevaktordning (kommunal legevakt samlokalisert med sykehjem)
  • Andre kommunale oppgaver kan pålegges 

Kvalifikasjoner
  • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk skriftlig og muntlig
  • Søkere bør være spesialist i allmennmedisin eller ha påbegynt spesialisering i allmennmedisin
  • Søkere med fastlegeerfaring eller annen relevant erfaring fra kommunale tjenester vil bli foretrukket 

Personlige egenskaper
  • Evne til god kommunikasjon og gode samarbeidsevner vil tillegges stor vekt i tildelingen av hjemmelen
  • Bidra til utvikling av det kommunale tjenestetilbudet i et nyetablert legesenter 
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse

Vitnemål og attester ønskes lagt inn som vedlegg. Det skal oppgis tre referanser med navn, tittel, tilknytning og mobilnummer (ikke eldre referanser enn fem år)

Det bes oppgitt hvilket oppstartstidspunkt som er aktuelt 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova § 25. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nittedal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Zaheer A. Awan
Tittel: Fastlege, spesialist i allmennmedisin
Telefon: 97787175
Navn: Tore Farnes
Tittel: Fastlege, spesialist i allmennmedisin
Telefon: 92654615
Navn: Tron Hauland Torkildsen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 905 02 635
Arbeidssted
Grindbråtan 1
1484 HAKADAL