Kort om arbeidsgiver
Nyopprettet hjemmel ved Oasen legesenter i Fyllingsdalen bydel.
Legesenteret er et veletablert 5-legesenter (som nå utvides til 6 legekontor) organisert som DA med selskapsavtale og internavtale etter DNLF-mal. Den nye praksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap, og det forutsettes at ny hjemmelshaver inngår avtale med kollegaene i selskapet før inntreden i gruppepraksisen.

Praksisen har vært i drift siden 1995 med stabil pasientpopulasjon og erfarne helsesekretærer. Lokalene er i sin helhet oppusset og modernisert i januar/februar -20. Oppstart så snart som mulig eller etter nærmere avtale.

Legene vil ved oppstart overføre 300 listepasienter til den nye hjemmelen, og det vil også være mulig å vikariere 1-2 dager i uken for andre leger ved senteret.  
Legesenteret ligger i Oasen bydelssenter i Fyllingsdalen bydel, ca. 6 km fra sentrum og ved endestasjonen for bybanen til Fyllingsdalen (under bygging). Apotek og fysioterapeuter i bydelssenteret, og Bergen kommune samlokaliserer mange av sine helsetjenester for bydelen i Oasen fra sommeren 2021. 

Legesenteret har nå 5 leger, hvorav 4 er spesialister i allmennmedisin, og 5 helsesekretærer (3,7 stillinger). Vi har personalmøter og faste faglige møter flere ganger årlig og har et trivelig miljø. Vi er tilknyttet Norsk Helsenett og bruker Infodoc Plenario journalsystem med integrert 24 t BT-registrering, EKG og spirometri. Laboratorium med prøvetaking og analyserepertoar basert på småinstrumenter, samt henteordning til laboratoriene på HUS. Eget kirurgirom.  Vi bruker i hovedsak helsenorge.no i e-kommunikasjonen med pasientene og har IP-telefoni. Legesenteret har betalingsterminal og informasjonsskjermer (Hvilepuls) på venterommet.

www.oasenlegesenter.no gir informasjon om leger og medarbeidere og en del rutiner i praksisen.

Det søkes etter lege som er interessert i å utvikle legesenteret sammen med gode kollegaer.


Arbeidsoppgaver
Generelle allmennmedisinske oppgaver.
Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og allmennmedisinsk legearbeid inntil 7,5 timer/uke

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege
Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven

Personlige egenskaper
Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet.

Vi tilbyr
Hvorfor arbeide som næringsdrivende fastlege i Bergen kommune?

Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret ditt slik du ønsker det. Legekontorene i Bergen kommune er i all hovedsak organisert slik at fastlegene ved legekontoret driver legekontorbedriften sammen, og har felles ansatt hjelpepersonell.

I Bergen kommune ønsker vi å strekke oss langt i å ivareta deg som ny hjemmelsinnehaver, enten du er i oppstart av spesialisering som allmennlege, eller ferdig spesialist.
Dersom du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp. I Bergen kommune vil vi sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret.

For næringsdrivende ALIS tilbyr vi også ALIS-avtale med kommunen. Dette innebærer utgiftsdekning på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering. 

Dersom du starter i en 0-hjemmel gis det  listegaranti for basistilskudd på opptil 500 pasienter i inntil 2 år etter oppstart for å sikre økonomisk forutsigbarhet i en oppbyggingsfase.
Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk.

Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Geir Thue
Tittel: Fastlege/daglig leder
Telefon: 97416381
Navn: Lene Hestetræet
Tittel: Rådgiver
Telefon: 55567891
Arbeidssted
Folke Bernadottes vei 52
5147 FYLLINGSDALEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image