Kort om arbeidsgiver

St.Olav HF. Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten og har lokalsykehusfunksjon i Trondheim og på Fosen.

Nidaros DPS er organisert i 6 seksjoner: Krise-Korttidsseksjon, Rehabiliteringsseksjon og Allmenseksjonen, Fosen-Teamet, Psykiatrisk ungdomsteam (PUT), og Ambulant samhandlingsenhet der også Ambulant akutt team (AAT) er organisert.
Nidaros DPS har 38 senger og 110 polikliniske stillinger.

Vi har følgende opptaksområde; Østre del av Trondheim, Malvik og Selbu, Tydal, Bjugn, Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Roan. Fosenteamet har utekontor i Rissa, Ørland og Åfjord.
Til sammen er befolkningsgrunnlaget på cirka 110.000 innbyggere over 18 år.
Opplæring og forskning er sentrale oppgaver det daglig arbeide med hos oss. Vi har både lokale og regionale oppgaver knyttet til dette.

Nidaros DPS - Fosenteamet - 100 % stilling fast for overlege i psykiatri.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter
 • Målrettet samarbeid internt med våre samarbeidspartnere
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Delta i psykisk helsevern sitt vaktsystem

Kvalifikasjoner

 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Utredningskompetanse
 • Gode evner til prioritering
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Norsk autorisasjon som lege

Personlige egenskaper

 • Medisin
 • Utdanningstittel: psykiatri

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i våre pasienters tjeneste
 • Tilrettelegging for fagutvikling og fordypning
 • Muligheter til å drive forskningsarbeid fortrinnsvis innenfor avdelingens sentrale virksomhetsommråde

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Odd Gunnar Ellingsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 73 86 54 00
Navn: Hilde Charlotte Kvernø
Tittel: Personalrådgiver
Telefon: 91724576
Navn: Linda Falch
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: + 47 95175155
Hjemmeside
Arbeidssted
Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS), Divisjon Psykisk Helsevern
Rådhusveien 12
7100 Rissa