Kort om arbeidsgiver
Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for
spesialisthelsetjenester til om lag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike
(inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har
vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og
barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk,
prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab.
Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Avdeling for Gynekologi og fødselshjelp, Bærum sykehus har
ledig 1-års vikariat i overlegestilling fom 01.09.2020.

Tjenesteplanen innebærer en 9-delt overlege vaktsjikt og 8-delt LIS vaktsjikt.
Begge sjikt har tilstedevakt i avdelingen. Gynekologisk avdeling har stor
poliklinisk samt dagkirurgisk aktivitet, vi utfører i tillegg flere større
inngrep på hovedoperasjonsavdelingen. Avdelingen har områdefunksjon for
gynekologisk urologi ved Vestre Viken helseforetak. Fødeavdelingen har et årlig
fødselstall på ca.1550.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre legearbeid som spesialist, i henhold til de til en hver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler
 • Deltar i vakttjeneste etter oppsatt tjenesteplan og timeplan/ukeplan
 • Fører pasientjournal etter gjeldende regler og kvalitets sikrer pasientdokumentasjon som journalnotater og epikriser samt koding
 • Deltar i veiledning, supervisjon og kompetanseutvikling av spesialistkandidater og alle andre ansatte
 • Deltar i kvalitetsforbedringsarbeid etter sykehusets rutiner        

Kvalifikasjoner

 • Spesialistgodkjenning i fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Faglig kompetanse innenfor laparoscopi og/eller urogynekologi
 • Gyn kompetanse i ultralyd 
 • Erfaring med STAN
 • Erfaring i bakvaktsjikt innen gyn og obstetrikk
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikative egenskaper og evne til samarbeid med andre yrkesgrupper i team
 • Løsningsorientert og konstruktiv
 • Strukturert og effektiv i håndtering av ulike arbeidsoppgaver
 • Fleksibilitet da arbeidsoppgaver kan variere og endres på kort varsel  

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Vi tilbyr et vikariat ved en avdeling hvor du får jobbet både med gynekologi og fødselshjelp på vaktene og samtidig kan få hevet kompetansen din på enkelte områder.
Arbeidsmiljøet er godt og vi er gode på å samarbeide i team rundt pasienten. Vi utdanner mange LIS og jobber for å stadig bli bedre i veiledning og opplæring av nye spesialister.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Ingerid Helene Herstad Nygaard
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 99728066
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Bærum sykehus
Sogneprest Munthe-Kaas vei 100
1346 Gjettum