Kort om arbeidsgiver

Vi utlyser ett års vikariat i 100 % stilling som lege i spesialisering i nevrokirurgi ved Nevrokirurgisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) fra 01.10.2020.

Nevrokirurgisk seksjon dekker regionfunksjonene for intrakraniell kirurgi og spinalkirurgi i Helse Nord. Spinalkirurgien utgjør over halvparten av virksomheten. Seksjonen er faglig ansvarlig for Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi. Avdelingen tilbyr fullverdig spesialistutdanning i faget nevrokirurgi.

Seksjonen inngår i Nevrokirurgi-, øre-nese-hals- og øyeavdelingen i Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken (NOR). Avdelingen har en kirurgisk sengepost på 27 senger, fordelt på nevrokirurgi, øye og ØNH. Nevrokirurgi har egne operasjonsstuer, intermediærpost og dagkirurgisk virksomhet. Avdelingen disponerer senger i felles kirurgisk intensivavdeling. Det drives egen poliklinikk. Alle leger i avdelingen forventes å være aktive i forskning og undervisning.  

Arbeidsoppgaver

 • Vanlige arbeidsoppgaver for leger i spesialisering, inkludert operasjonsteknisk opplæring, poliklinikk, vaktarbeid, visittarbeid på post og faglig fordypning. Studentundervisning og internundervisning for kollegaer og annet fagpersonell er en del av arbeidshverdagen, også i spesialiseringsforløpet.
 • Deltakelse i avdelingens primærvaktordning

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført turnustjeneste/LIS del 1 
 • Dokumentert norsk autorisasjon som lege
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk
 • Forskningserfaring og/eller interesse vektlegges.
 • Erfaring innenfor nevrokirurgi teller positivt.

Personlige egenskaper

 • Personen vi søker må bidra til god kvalitet på pasientbehandlingen.
 • Det må foreligge gode ferdigheter i samhandling og kommunikasjon, og man må være løsningsorientert og samarbeidsvillig.
 • Man bør ha høy grad av fleksibilitet og arbeidskapasitet, og ha god beslutningsevne.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte oppgaver i et relativt lite miljø
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Gode muligheter og tilrettelegging for forskningsaktivitet
 • Mulighet for forlengelse av vikariatet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Kristin Sjåvik
Tittel: Seksjonsoverlege/Overlege
Telefon: 97152479
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrokirurgisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø