Folkehelseinstituttet styrker beredskapen mot covid-19 og søker inntil 6 leger til både faste og 2-årige stillinger med mulighet for forlengelse. Vi søker engasjerte leger som skal bidra til å styrke instituttets arbeid innen overvåking og rådgivning på smittevernområdet. Stillingene vil inngå som en del av styrkingen av smittevernfeltet, og oppgavene vil både være direkte knyttet til responsen mot covid-19 og smittevernarbeid generelt.

God evne til å formidle råd til helsepersonell, befolkningen for øvrig og andre i helseforvaltningen, både skriftlig og muntlig vektlegges. Kandidater med erfaring innen infeksjonsepidemiologi med vekt på analytiske ferdigheter ønskes spesielt.

Stillingene vil være knyttet til området smittevern, miljø og helse, som er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for overvåking og rådgiving innen smittevernområde, ansvar for en rekke referansefunksjoner i mikrobiologi og har en
sentral rolle i beredskap innen smittevern og miljørettet helsevern. 

Arbeidsoppgaver

 • Inngå i tverrfaglige team og jobbe med overvåking, beredskap, rådgivning og forskning på smittsomme
  sykdommer
 • Delta i Folkehelseinstituttets overvåkning og rådgivning i forbindelse med covid-19 utbruddet
 • Delta i og støtte opp under forskningsprosjekter / forskningsstrategi
 • Delta i vaksinerådgivningen samt praktisk rådgivning om smittevern til helsetjenesten
 • Bidra til styrking av det epidemiologiske arbeidet
 • Støtte andre avdelinger ved større utbrudd av smittsomme sykdommer
 • Det kan være aktuelt å delta i smittevernvaktordningen
 • Mediekontakt

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen
 • Kompetanse innen infeksjonsepidemiologi og overvåking
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk samt engelsk både muntlig og skriftlig.

Det er ønskelig at søkerne også har flere av følgende kvalifikasjoner:

 • Metodekompetanse innen infeksjonsepidemiologi og overvåkning 
 • Erfaring fra sykdomsovervåking og smittevernrådgiving 
 • Erfaring med infeksjonsepidemiologisk forskning
 • Erfaring innen helseanalyse 
 • Erfaring fra norsk helsevesen og smittevernarbeid i spesialist- og/eller kommunal helsetjeneste
 • Kjennskap til norsk smittevernlovgivning og kommunal forvaltning 
 • Erfaring fra arbeid med beredskap  
 • Solid programmeringskompetanse i R og arbeids med store datasett
 • Erfaring med infeksjonsmodellering
 • Kjennskap til norsk matlovgivning og matforvaltning
 • Erfaring fra arbeid med matbårne infeksjoner, zoonoser og mattrygghet 
 • Evne til å formidle faglig stoff på en klar måte

Personlige egenskaper

 • Du er systematisk, nøyaktig, ryddig og resultatorientert
 • Du liker å jobbe i et tverrfaglig miljø og har gode samarbeidsevner
 • Du har stor arbeidskapasitet og evne til selvstendig arbeid
 • Du liker utfordringer og nyskapende løsninger
 • Du er fleksibel og tar initiativ
 • Du har interesse for fagfeltet og ønsker å lære
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • En attraktiv, utviklende og allsidig jobb med stor selvstendighet og varierte oppgaver
 • Engasjerte kollegaer, som vektlegger faglighet og samarbeid
 • Et aktivt og inspirerende miljø
 • Lønn etter avtale iht. statens regulativ og fleksible arbeidstidsordninger
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

 

Vennligst spesifiser i søknaden om du ønsker å søke på en fast eller midlertidig stilling.

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktpersoner
Navn: Toril Attramadal
Tittel: Fagdirektør
Telefon: 91398086
Navn: Geir Bukholm
Tittel: Direktør
Telefon: 99291018
Hjemmeside
Arbeidssted
Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Lovisenberggt. 8
0456 OSLO