Folkehelseinstituttet styrker beredskapen mot covid-19 og søker 8 nye, engasjerte medarbeidere til både faste og 2-årige stillinger med mulighet for forlengelse.

Vi ønsker medarbeidere med relevant erfaring og kompetanse innen smittevern, medisin, epidemiologi, statistikk og analyse. For mange av
stillingene er god evne til å formidle råd til helsepersonell,
befolkningen for øvrig og andre i helseforvaltningen, både skriftlig og muntlig
svært viktig. Vi trenger også dyktige medarbeidere som har erfaring med
forskning, statistikk og analyse. Kandidater med formell kompetanse
og erfaring innen infeksjonsepidemiologi med vekt på analytiske og statistiske
ferdigheter ønskes.

Stillingene vil være knyttet til området Smittevern, miljø og helse, som er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å
forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske,
kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal
forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har et nasjonalt ansvar for overvåking og rådgiving innen smittevernområdet, ansvar for
en rekke referansefunksjoner i mikrobiologi og har en sentral rolle i beredskap
innen smittevern og miljørettet helsevern. 

Instituttet har nasjonalt ansvar for overvåking og rådgivning innen smittevernområdet. Stillingene vil inngå som en del av styrkingen av smittevernfeltet, og oppgavene vil både være direkte knyttet til responsen mot covid-19 og smittevernarbeid generelt. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Inngå i tverrfaglige team og jobbe med overvåking, beredskap, rådgivning og forskning på smittsomme sykdommer 
 • Delta i Folkehelseinstituttets overvåkning og rådgivning i forbindelse med covid-19 utbruddet
 • Delta i og støtte opp under forskningsprosjekter / forskningsstrategi 
 • Rådgivning om smittevern i helsetjenesten 
 • Bidra til styrking av det epidemiologiske arbeidet 
 • Støtte andre avdelinger i området ved større utbrudd av smittsomme sykdommer
 • Avhengig av kompetanse og behov kan det være aktuelt å delta i smittevernvaktordningen
 • Mediekontakt 
 • Endelig sammensetning av arbeidsoppgaver vil tilpasses kvalifikasjonene til den som tilsettes 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå og gjerne doktorgrad
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk er viktig
 • For stillingene forbeholdt de med særskilt infeksjonsepidemiologisk analytisk kompetanse er det tilstrekkelig med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

  Søkere må i tillegg ha flere av følgende kvalifikasjoner: 
 • Kunnskap om infeksjonsepidemiologi og overvåkning 
 • Erfaring fra sykdomsovervåking og smittevernrådgivning  
 • Erfaring med infeksjonsepidemiologisk forskning
 • Solid programmeringskompetanse i R
 • Erfaring innen helseanalyse og infeksjonsmodellering
 • Erfaring fra smittevernarbeid i spesialist- og/eller kommunal helsetjeneste samt arbeid med beredskap
 • Erfaring fra arbeid med store datasett
 • Kjennskap til norsk matlovgivning og matforvaltning samt norsk smittevernlovgivning og kommunal forvaltning 
 • Kjennskap til / erfaring fra norsk helsevesen  
 • Erfaring fra arbeid med matbårne infeksjoner, zoonoser og mattrygghet 
 • Evne til å formidle faglig stoff på en tydelig måte 
 

Personlige egenskaper

 • Du er systematisk, nøyaktig, resultatorientert og liker å jobbe i et tverrfaglig miljø. Du har gode samarbeidsevner, men har også evne til selvstendig arbeid
 • Du liker utfordringer, nyskapende løsninger og har stor arbeidskapasitet. Du er også fleksibel, tar initiativ samt har interesse for fagfeltet og ønsker å lære mer
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø   

Vi tilbyr

 • En attraktiv, utviklende og inspirerende jobb med stor selvstendighet og varierte oppgaver.
 • Vi har et spennende miljø med engasjerte kolleger som vektlegger faglighet og samarbeid
 • Lønn etter avtale iht. statens regulativ, fleksible arbeidstidsordninger og pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Vennligst spesifiser i søknaden om du ønsker å søke på en fast eller midlertidig stilling.

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktpersoner
Navn: Geir Bukholm
Tittel: Områdedirektør
Telefon: 99291018
Navn: Toril Attramadal
Tittel: Fagdirektør
Telefon: 91398086
Hjemmeside
Arbeidssted
Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Lovisenberggt. 8
0456 OSLO