Kort om arbeidsgiver
Det er innenfor fagområdet psykiatri ledig 100 % hjemmel. Hjemmelen er lokalisert i gruppepraksis ved Klinikk Kognito i Trondheim. Fra før er det en driftshjemmel for psykiater og to driftshjemler for psykologer på hhv 100% og 50%.

Avtalespesialisten må være særskilt oppmerksom på utviklingen av IKT og integrasjon mot felles journalsystem. Helse Midt-Norge ønsker på sikt at alle avtalespesialister skal være tilknyttet et felles regional journalsystem (Helseplattformen).

Hjemmelen vil kreve et godt samarbeid med helseforetaket, for å skape balanse og stabilitet innen dette fagområdet i denne delen av regionen. Betingelser for hjemmelen er i samsvar med reglene i Rammeavtalen mellom Den norske legeforening og Helse Midt-Norge RHF.

Avtalespesialisten må beherske norsk, både muntlig og skriftlig. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.

Arbeidsoppgaver
 • Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med Rammeavtalen mellom Legeforeningen og de regionale helseforetakene, samt krav gitt i lov
 • Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle "sørge for" ansvaret til Helse Midt-Norge. Dette innebærer at avtalespesialisten følger gjeldende lovgiving, rammeavtalen og regionale handlingsplaner, samt foretar undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til nasjonale mål og prioriteringer.
 • Avtalespesialisten skal ha samarbeidsavtale med lokalt HF bl.a. om oppgavefordeling og ventelister.
 • Avtalespesialisten skal i samarbeid med lokalt HF bidra til gode pasientforløp i regionen og kort ventetid.
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen.
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming og det skal sørges for gode rutiner for næringsvirksomhet.
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i psykiatri, fortrinnsvis innen voksenpsykiatri
 • Det forutsettes god utredning- og behandlingskompetanse
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Erfaring og praksis som psykiater

Søkere vurderes ut fra kvalifikasjoner og personlige egenskaper beskrevet i søknad, samt CV og intervju. 

HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR».  Kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges ved søknaden. 
 
Vi tilbyr
Driftstilskudd etter gjeldene regelverk
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF
Kontaktpersoner
Navn: Karin Bostad
Tittel: Rådgiver
Telefon: 412 14 382
E-post: Karin.Bostad@helse-midt.no
Navn: Arnt Egil Hasfjord
Tittel: Rådgiver
Telefon: 413 22 145
E-post: Arnt.Egil.Hasfjor@helse-midt.no
Navn: Tone D. Sletten
Tittel: Avtalespesialist i psykiatri
Telefon: 909 26 181
E-post: tone.dorthe.sletten@gmail.com
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 4256854107
Arbeidssted
Fosenkaia 3
7010 TRONDHEIM
Søk på stillingen