Kort om arbeidsgiver
Ved klinikk for anestesi og kirurgi er det ledig et overlegevikariat 100 % med mulighet for overgang til fast stilling. Overlegestillingen er tilknyttet anestesiavdelingen.
Erfaren LIS som kan konstitueres som overlege kan også søke.
 
Avdelingen har 12 overleger og 2 leger i spesialisering. Vi betjener 9 operasjonsstuer (ortopedi, revma og gastrokirurgi) hvorav 2 er tilknyttet egen dagkirurgisk enhet. Det er betydelig aktivitet innen ultralydveiledet regionalanestesi.

Klinikkens po/intensivavdeling betjener både kirurgi og medisin og har ca. 4-500 respiratordøgn årlig.

Sykehuset har akuttfunksjon for egne bydeler (200.000 innbyggere) med 45-60 pasienter i akuttmottaket pr døgn, hvorav ca. 30 % er kirurgiske pasienter.


Kvalifikasjoner
 • Vi søker etter overlege i anestesi med stor arbeidskapasitet og interesse for anestesi- og intensivmedisin 
 • Du må ha evne til å jobbe både selvstendig og i team. Dessuten vektlegges vilje - og egenskaper til å bidra til et godt arbeidsmiljø høyt
 • Klinisk erfaring er av betydning, men også personlig egnethet, faglig engasjement og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt
 • Norsk autorisasjon eller EØS autorisasjon som lege kreves 
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 Vi tilbyr
 • Vaktordningen er i dag 8 delt tilstedevakt med avspasering hver åttende uke
 • Lønn etter avtale. Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom  arbeidstakerorganisasjonene og Virke

  Innholdet i cvmå dokumenteres med vitnemål og attester i WebCruiter.  Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.
  Søknadene behandles fortløpende.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Roger Roscher
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 22 45 18 60
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO