Kort om arbeidsgiver

DPS Strømme består av tre enheter; en poliklinikk med lokalisering Kristiansand og Mandal, en døgnenhet og et ambulant akutteam (AAT).

Vi har nå ledig 2 x 100 % fast stilling som overlege ved døgnenhet DPS Strømme. Spesialist i psykiatri.
Tiltredelse etter avtale.

DPS Strømme døgnenhet er en åpen enhet, og har 25 sengeplasser hvorav 2 senger er for akuttinnleggelser fra ambulant akutteam og 3 senger er til bruk ved egenstyrte innleggelser. Det er totalt 44 stillinger knyttet til døgnenheten.

Døgnenheten samarbeider bl.a. med poliklinikken om å gi et helhetlig psykiatrisk behandlingstilbud. Det gis tilbud til alle typer psykiatriske lidelser. Noen pasienter legges inn fra egen bolig etter søknad fra lege, andre kommer direkte fra sykehusavdelingen i Kristiansand. Behandlingstilbudet tilpasses den enkeltes behov.

På døgnenheten er vi opptatt av å tenke kvalitet i behandlingen og har stort fokus på faglig utvikling. Vi tilstreber et stabilt behandlerteam og har også nylig ansatt en psykologspesialist i full stilling. 

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er
kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,
nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i
arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedfunksjonen for stillingen vil være utredning, behandling og oppfølging av pasienter med psykiske lidelser ved døgnenheten, men overlegen kan bli tillagt oppgaver ved andre enheter i avdelingen
 • Samarbeid med psykisk helsetjeneste i kommunene, behandlere i poliklinikk og samarbeidspartnere for øvrig.
 •  Diagnostisk kartlegging
 • Veiledning 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri 
 • Det er et krav til stillingen at man behersker godt norsk, både muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

 •  Fleksibilitet, selvstendighet og gode samarbeidsevner inkludert evne til å jobbe godt i tverrfaglig team.

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling.
 • Mulighet for å tenke framtidsrettet, og sammen med ledelsen videreutvikle døgntilbudet til pasientene.

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Henrik von Kirchbach
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 38 07 63 59
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Strømme, døgnenhet, Kristiansand
Liane Ringvei 33
4638 Kristiansand S
Søk på stillingen