Kort om arbeidsgiver

Avd. Østmarka er et psykiatrisk sykehus med totalt 97 døgnplasser fordelt på akuttseksjon med tre tun, tre spesialposter, alderspsykiatrisk sengepost og poliklinikker. I tillegg finnes det spesialpoliklinikk med spesialteam. Habiliteringstjenesten for voksne er organisert under avd. Østmarka, men er for tiden lokalisert på avd. Brøset.

Habiliteringstjenesten for voksne har den sørlige delen av fylket som ansvarsområde, og er for mennesker med sammensatt somatisk og kognitiv funksjonssvikt som skyldes hjerneorganisk utviklingsforstyrrelse eller sykdom. Enheten er godkjent som psykiatrisk poliklinikk og har for tiden 27 årsverk, inkl fire stillinger for legespesialist.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling.
 • Lovpålagt veiledning av kommunalt personell.
 • Delta i utviklingen av det medisinske  tilbudet ved seksjonen.
 • Legespesialist er en del av tverrfaglig team. Det arbeides i stor grad tverrfaglig og ambulant. 

Kvalifikasjoner

 • Vi søker fortrinnsvis ferdig spesialist, men oppfordrer også kandidater som nærmer seg ferdig spesialisering å søke.
 • Interesse og erfaring fra pasientgruppa vektlegges.
 • Det er en fordel med førerkort klasse B.
 • Med hjemmel i Helsepersonelloven § 18 kreves politiattest ved tilsetting.
 • Den som søker må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon. 

Personlige egenskaper

 • Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, samarbeidsevne og evne til selvstendig arbeid.
 • Evne til å skape trivsel i en travel arbeidshverdag.
 • Fleksibilitet i forhold til faglige oppgaver og reisevirksomhet. 

Vi tilbyr

 • Et kreativt og stimulerende fagmiljø som setter pris på flerfaglighet.
 • Lønn ihht  gjeldende overenskomst.
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
 • Evt vaktdeltakelse kan diskuteres. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Sidsel Jullumstrø
Tittel: seksjonssjef
Telefon: 72 82 36 30
Navn: Bjarte Frode Vik
Tittel: overlege i psykiatri
Telefon: 72 82 36 30
Hjemmeside
Arbeidssted
Habiliteringstjenesten for voksne,                                          Divisjon Psykisk Helsevern, Avd. Østmarka
Brøsetveien 100
7046 Trondheim