Kort om arbeidsgiver

Bærum sykehus er lokalsykehus for Asker og Bærums befolkning og er landets 8. største lokalsykehus. Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon er en av seks avdelinger ved klinikk Bærum sykehus. Avdelingen har en spennende og allsidig anestesiologisk virksomhet knyttet til gastrokirurgi, fedmekirurgi, urologisk kirurgi, ortopedisk kirurgi, plastikkirurgi og gynekologi/fødselshjelp med omtrent 7500 anestesiologiske prosedyrer pr år fordelt på inneliggende og dagkirurgiske pasienter. Sentraloperasjon har 11 operasjonsstuer og Dagkirurgen har 5. MetaVision ble implementert på AIO i juni 2020. I løpet av høsten blir MetaVision implementert på resten av sykehuset. Det blir bra!

Intensivseksjonen har fire intensivsenger med omtrent 600 respiratordøgn med mulighet for kontinuerlig dialyse. I tillegg har avdelingen fire senger for medisinsk overvåkning i samarbeid med Medisinsk avdeling.

Bærum sykehus er et traumesykehus med omtrent 130 traumealarmer pr år.

Omtrent 1500 barn fødes ved Bærum Sykehus pr år. Avdelingens leger har ansvar for initial behandling av syke nyfødte.

Avdelingen har lang erfaring med akutt smerteteam.

Vaktordningen er for tiden 9-delt tilstedevakt med LIS i forvakt.  

Bærum Sykehus er ISO 9001 sertifisert. Avdelingen jobber blant annet med kontinuerlig forbedringsarbeid og simulering insitu i team. 

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i klinisk virksomhet og vaktarbeid
 • Veiledning av leger i spesialisering (LIS)
 • Bidrag til kontinuerlig forbedringsarbeid 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i anestesiologi.
 • Forskningskompetanse er ønskelig.
 • Erfaring fra forbedringsarbeid er en fordel. 
 • Norsk eller skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Du er faglig engasjert og bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Du er opptatt av god drift med utgangspunkt i gode pasientforløp
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Hyggelig arbeidsmiljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Muligheter for å utvikle egne faglige interesser/forskning
 • Tilbud om medlemskap i velferdsforeningen, med mulighet for leie av hytter i inn- og utland samt mange rabattordninger og kulturtilbud.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Astrid Gjerland
Tittel: Konstituert avdelingssjef AIO
Telefon: 67 80 96 23
Navn: Stine Glad Stokland
Tittel: Overlege anestesiologi
Telefon: 67 50 22 51
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO) Bærum Sykehus
Sokneprest Munthe-Kaas vei 100
1346 Gjettum