Kort om arbeidsgiver
Nannestad kommune har ledig fastlegehjemmel ved Maura legesenter da en av fastlegene går over i annet arbeid. Hjemmelen er veletablert med et listetak på 1100 pasienter. Maura legesenter er et veldrevet 4-legesenter som er organisert som et AS. Senteret holder til i oppussede og lyse lokaler sentralt i Maura, 45 minutter fra Oslo og 15 minutter fra Oslo Lufthavn. Det er et populært legesenter med stabilt hjelpepersonale.
Det er knyttet en kommunal bistilling ved Nannestad helsestasjon på 10 % (4 timer/uke) til hjemmelen. 

Nannestad kommune har stor befolkningsvekst. Kommunen har p.t. 10 fastleger fordelt på 3 legesentre; en velfungerende helsestasjonsvirksomhet og driver et sykehjem med 100 % legeressurs.
 
Ønsket tiltredelse er snarest. Økonomiske betingelser avtales med dagens hjemmelshaver i tråd med gjeldende regelverk. Ny fastlege inngår samarbeids- og driftsavtale med de tre andre fastlegene ved senteret. Kontrakten med kommunen reguleres av sentrale avtaler, fastlegeforskriften og annet relevant lovverk.


Arbeidsoppgaver
Fastlegen skal tilby tjenester som følger av fastlegeforskriften, herunder betjene øyeblikkelig hjelp innenfor kontortiden kl 0800–1600.
Legevakt: Pliktig deltakelse i lokal daglegevakt og – utenom kontortid – i Jessheim
interkommunale legevakt med gjennomsnittlig 2 vakter per måned (hver vakt er av 8–10 timers varighet).
Offentlig allmennlegearbeid: Det tilpliktes kommunal bistilling som helsestasjonslege 4 timer per uke

Kvalifikasjoner
Norsk legeautorisasjon
Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
Interesse for allmennmedisin
Politiattest skal fremlegges i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
 
Personlige egenskaper
Omgjengelighet og fleksibilitet
Gode samarbeidsevner
Kvinner oppfordres til å søke

Språk
Norsk

Vi tilbyr
Gode faglige utviklingsmuligheter i et etablert legesenter i en vekstkommune
Spesialisering i allmennmedisin i hht. forskrifter og nasjonale føringer
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nannestad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Katrine Sæves
Tittel: Fastlege
Telefon: 93824396
Navn: Tom Berner Sundar
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 454 84 047
Arbeidssted
Mauravegen 4
2032 MAURA