Kort om arbeidsgiver
Det lyses herved ut en stilling som Phd-kandidat for en periode på 3 år innenfor klinisk relatert forskning på COVID-19. Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus (Ahus), Fürst laboratorium og Sykehuset Østfold (SØ) og har mottatt interne midler fra SØ.

Studien baserer seg på spørreskjemaer 3 og 12 måneder etter påvist infeksjon i en kohort av personer som fått påvist Covid-19 og bor i
opptaksområdet til Ahus eller SØ. Hovedmålet med prosjektet er å fremskaffe oppfølgingsdata om helsestatus, pulmonale og ikke pulmonale COVID-19 symptomer inkludert fatigue og post-traumatisk stress hos ikke-hospitaliserte personer med COVID-19 infeksjon. I tillegg til spørreskjemaer vil utvalgte personer i kohorten bli invitert til en oppfølgende undersøkelse. I en delstudie benyttes også kobling mellom nasjonale registre for å studere 90-dagers insidens av venøs tromboembolisme etter COVID-19.

Det finnes i dag lite informasjon om hva som skjer med ikke-hospitaliserte pasienter som har blitt diagnostisert med COVID-19 infeksjon. Tilgjengelig informasjon om denne pasientgruppen er fragmentert, og systematisk informasjon basert på en representativ gruppe vil kunne dekke dette kunnskapshullet. Resultatene fra prosjektet vil kunne ha store nasjonale og internasjonale implikasjoner. Innsamling av spørreskjemaer etter 3 måneder er allerede igang, og stipendiaten vil ta ansvaret for den videre oppfølgingen av disse, samt 12 måneders oppfølging. I tillegg vil stipendiaten ha ansvaret for analyser og innkalling til undersøkelser av bl.a. lungefunksjon og CT 5-7 måneder etter COVID19.

Vennligst oppgi i søknaden en beskrivelse av tidligere erfaring og motivasjon for stillingen, samt oppgi referanser. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Arbeidsoppgaver
  • Koordinere og utføre studien, og være knutepunktet mellom SØ, Ahus og Fürst
  • Kandidaten skal være pådriver for innsamling, og plotting av data, samt oppfølging av pasienter som skal inn til undersøkelse
  • Formålet med stillingen er at kandidaten skal oppnå doktorgrad i løpet av stipendiatperioden

Kvalifikasjoner
  • Medisinsk embetseksamen er ønskelig, men er ikke et krav. Annet helsepersonell med relevant erfaring oppfordres også til å søke. Erfaring eller interesse for kvantitative metoder er ønskelig. Søker må oppfylle krav til opptak i Phd-programmet ved det medisinske fakultetet ved UiO
  • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på engelsk
  • Det er nødvendig å beherske norsk og engelsk
  • Det kreves norsk autorisasjon

Personlige egenskaper
  • Selvdrevet, motivert og nysgjerrig
  • Nøyaktig og tålmodig
  • Evne til godt faglig og sosialt samspill på tvers av faglige disipliner og nivå     

Vi tilbyr
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Waleed Ghanima
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 413 03 440
Arbeidssted
Forskning trombose og hemostase
Kalnesveien 300
1714 GRÅLUM