Kort om arbeidsgiver
Kvalifikasjoner:  Ferdig utdannet lege med norsk autorisasjon, fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin, eventuelt lege under spesialisering innen samme felt.

Vi ønsker deg som:
 • har gode samarbeidsevner
 • har høy arbeidskapasitet
 • evner å sette grenser og er tydelig
Personlig egnethet vektlegges.

Opplysninger om arbeidssted og stilling:
Stillingen er 100 % fast, fordelt på 50 % ved Ås kommunale fastlegekontor og 50 % ved Ås helsestasjon.

Ås kommunale fastlegekontor:
 • Lokaler som er godt tilrettelagt for legepraksis med eget laboratorie/undersøkelsesrom
 • Godt arbeidsmiljø
 • Høy faglig kompetanse
 • Høy arbeidskapasitet på et travelt legekontor
Hovedoppgaven i denne stillingen vil være oppfølging av egne pasienter, der listetaket er 800.

Ås helsestasjon:
Vi ønsker en lege som har engasjement for helsefremmende- og forebyggende arbeid. Gjerne med erfaring fra arbeid med barn og ungdom. 

Stillingen dekker oppfølging fra lege innen disse områdene:
 • Helsestasjon for barn 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste
 • Helsestasjon for ungdom og studenter som innbefatter psykisk helse, seksuell helse og livsstilsendringer
 • Råd og veiledning til andre faggrupper innen enheten
Hos oss får du:
 • Muligheten til å arbeide i en kommune med stort samfunnsansvar
 • Faglig utvikling
 • Lønn i henhold til tariffavtale og Ås kommunes lokale lønnspolitikk, bl.a. med tillegg for utvidet kompetanse og ansvar i enkelte stillinger
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, bl.a. gruppelivs- og fritidsforsikring.
Den vi ansetter, må legge fram tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Ås kommune er en IA-virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.
Ås kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Ås kommune
Ås kommunale fastlegekontor og Ås helsestasjon
Kontaktpersoner
Navn: Sidsel Storhaug
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 64962202
E-post: sidsel.storhaug@as.kommune.no
Navn: Helene Steen Dalbye
Tittel: Daglig leder/sykepleier
Telefon: 91827870
E-post: helene.steen.dalbye@as.kommune.no
Arbeidssted
Tunveien 2
1430 ÅSÅs