Kort om arbeidsgiver
Vi søker en ny kollega til en overlegestilling. Er du den rette søkeren for oss? Søk stillingen!

BUP - Alta driver poliklinisk utredning og behandling av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander innen spesialisthelsetjenesten. Målgruppen består av pasienter med sammensatte vansker, symptombilder og tilstander som medfører ulik grad av funksjonstap. BUP Alta har 16 fag- og 2 merkantile stillinger. BUP- Alta er en av fire enheter ved Avdeling for psykisk helsevern ved Klinikk Alta. De øvrige enhetene er Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Sengepost psykisk helsevern (voksne) og Sengepost rus (TSB). Opptaksområde er Alta- og Loppa kommune med totalt ca 5000 barn og unge i alderen 0 - 18 år.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk og barnepsykiatrisk utredning og behandling av barne- og ungdomspykiatriske tilstander i flerfaglige team
 • Deltagelse og bidrag til inntaksmøter, diagnosemøter og behandlingsmøter
 • Utdanningsstøtte til LIS: Veiledning, deltagelse i utdanningsutvalg og internundervisning ved BUP-Alta og i Helse Nords utdanningsprogram.
 • Bidra med samhandling og veiledning til eksterne samarbeidspartnere rundt pasientene: fastleger, helsestasjon, barnevern, PPT, skoler og andre i spesialisthelsetjenesten m.fl.
 • Reisevirksomhet vil være svært begrenset i omfang og kun innenfor vårt opptaksområde
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk godkjenning som spesialist i Barne og- ungdomspsykiatri
 • Gode språkferdigheter i skriftlig og muntlig norsk
 • Samisk språk og kultur kunnskap vil vektlegges
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver til å vokse på faglig
 • Erfarne og dyktige kollegaer i et dynamisk og godt fag- og arbeidsmiljø
 • Gode lønnsbetingelser, inkludert ekstra rekrutteringstillegg
 • Reise- og flytteutgifter dekket etter gjeldende flyttereglement
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt
Generell informasjon
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Finnmarkssykehuset jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.

Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Anette Bakken Brox
Tittel: Ass.enhetsleder
Telefon: 78 94 73 10
Arbeidssted
Alta
Dr. Kvammes vei 21
9510 ALTA