Kort om arbeidsgiver

Avdeling for laboratoriemedisin er en del av Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken. Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189, og består av 8 seksjoner innen  medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og blodbank. Det er 4 seksjoner innen medisinsk biokjemi på hhv. Drammen, Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus med faglig og organisatorisk samarbeid på tvers av seksjonene. 
Det utføres årlig ca. 10.3 millioner analyser innen medisinsk biokjemi. Drammen sykehus har egen faggruppe for farmakologi med tilsatt klinisk farmakolog som skal betjene alle 4 sykehusene.

Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialiteten medisinsk biokjemi. 

Vi har ledig fast stilling for lege i spesialisering innen medisinsk biokjemi. Ansettelsen er knyttet til klinikk for Medisinsk diagnostikk. Det må påregnes arbeidsoppgaver og opplæring ved alle 4 seksjoner, men kontorplass og hovedarbeidssted vil være på Bærum. Legen deltar i og læres opp i all relevant diagnostikk og rådgivende virksomhet ved avdelingen.

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse,
og vil være en del av arbeidsavtalen.

Kvalifikasjoner og egenskaper 

  • norsk autorisasjon som lege.
  • gjennomført LIS 1 eller turnustjeneste etter gammel ordning 
  • erfaring innen medisinsk biokjemi vil bli vektlagt  
  • personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt 
  • samarbeidsevne og arbeidsvilje 
  • interesse for forskning 
  • beherske skandinavisk språk skriftlig og muntlig


Vi tilbyr spennende og utfordrende oppgaver i nært samarbeid med de kliniske avdelingene og eksterne rekvirenter. Gode kollegiale og arbeidsmessige forhold.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Bess Margrethe Frøyshov
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 92239258
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk biokjemi, Vestre Viken
Dronninggata 28
3004 Drammen
Søk på stillingen