Kort om arbeidsgiver
Grunnet befolkningsvekst og kommunesammenslåing utlyser vi 1 ny fastlegehjemmel ved Hitra legekontor.
 
Den ledige hjemmelen har et listetak på 950 pasienter med mulighet for økning. Hjemmelen er tiltenkt 20 % kommunale oppgaver. Fordeling av listelengde og andel kommunale oppgaver gjøres i jevnlige samarbeidsutvalg mellom Hitra kommune og legene i gruppepraksisen
 
Om Hitra legekontor:
Hitra legekontor har p.t. 6 fastlegehjemler samt en turnuslege i gruppepraksis. Legekontoret har trivelige og moderne lokaler ved Hitra Helsetun i kommunesenteret Fillan, og kontoret er godt utstyrt og bemannet. Hitra legekontor er samlokalisert med kommunens øvrige helsetjenester, og kommunen deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid med nabokommunen Frøya og med legevakten i Orkdalsregionen (LiO).
 
Arbeidsområder og ansvarsoppgaver:
Legene er private næringsdrivende etter gjeldende avtaleverk med §8.2 i rammeavtalen. Pr. i dag stiller kommunen lokaler med inventar og utstyr samt hjelpepersonell til rådighet for legekollegiet, i stedet for basis- og utjamningstilskudd.  Det påløper ingen kostnader for legene å starte i hjemmelen. Andre avlønningsmodeller for legepraksisen vurderes fortløpende i samråd med legene.
 
Allmennmedisinske kommunale oppgaver ivaretas i deltidsstillinger av fastlegene. Allmennpraksis på Hitra gir gode muligheter for allsidig og tilpasset praksis med gode inntjeningsmuligheter. For stillingen gjelder deltagelse i alle typer legevakt, både lokalt og gjennom vaktsamarbeidet i LiO (Legevakt i Orkdalsregionen).
 
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege med godkjent turnustjeneste og rett til refusjon fra Helfo
 •  God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten er ønskelig, men ikke et krav
 • Det er ønskelig at den nye fastlegen er spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering, men dette er ikke et krav ved tilsetting
 • Personlig egnethet, faglig dyktighet og evnen til å samarbeide vil tillegges stor vekt
Vi søker deg som:
 • Har pasienten i fokus
 • Er faglig trygg
 • Er opptatt av høy faglig kvalitet på tjenestene
 • Er utadvendt og har gode samarbeidsevner
 • Er løsningsorientert og har evnen til tverrfaglig samarbeid 
Vi kan tilby:
 • Godt fagmiljø
 • Dekning av flytteutgifter etter kommunalt reglement
 • Hjelp til å skaffe bolig
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • God barnehagedekning
Stillingen krever at godkjent politiattest fremlegges før tiltredelse.
 
Søknadsfrist: 09.09.2020. Legg også ved utdanningsdokumentasjon, autorisasjon og attester / tjenestebevis til søknaden.
 
Opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig tilgjengelig iht. Offentleglova § 25.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hitra kommune
Hitra legekontor
Kontaktpersoner
Navn: Monika Glørsrad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 406 32 289 / 72 44 52 51
Navn: Dr. Charlotte Rabben
Tittel: Leder for gruppepraksisen
Telefon: 72444242
Navn: Hege Lie Rønningen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 902 39 877
Arbeidssted
Fillan
Rådhusveien 1
7240 HITRA
Søk på stillingen