Kort om arbeidsgiver

Sykehuset i Vestfold søker overlege i palliativ medisin.


Onkologisk seksjon ligger under Kirurgisk klinikk, og dekker det onkologiske tilbudet for Vestfolds befolkning på ca 240.000 personer. Seksjonen har 7 overlegestillinger og 6 LIS-stillinger. Èn av overlegene er anestesiolog, og har spesielt ansvar for lindrende aktivitet, både innad på seksjonen, i hjemmene og ved lindrende enheter på sykehjem. Det er behov for å forsterke ressursene på dette området. Seksjonen er godkjent som utdanningsinstitusjon i ett år for kompetanseområdet i palliativ medisin. Det planlegges opprettelse av egen telefonbakvakt.
 
Seksjonen håndterer de fleste maligne sykdommer, men palliasjon ytes også til pasienter med andre diagnoser. Det er etablert samarbeid med Barnepalliativt team. Tverrfaglig tilnærming er i fokus, og seksjonen har ansatt sosionom som bistår pasienter som har spørsmål angående arbeidsliv, arv, gjeld etc. Sykehusets prestetjeneste er nær knyttet til virksomheten, både som samtalepartnere for pasienter og pårørende, og som veiledere i etisk refleksjon for personalet. En stor andel av sykepleierstaben er spesialutdannet i onkologisk eller palliativ sykepleie.


Aktiviteten foregår i poliklinikk, ved tilsyn på sykehusets øvrige avdelinger, i ambulant team og på egen sengepost. Sengeposten har 14 senger, i utgangspunktet fordelt likt mellom palliasjon og annen onkologi. Fra 2021 åpner Sykehuset i Vestfold sitt Kreftsenter, og det planlegges opprettelse av egen lindrende seksjon.
Sykehuset i Vestfold ligger i gangavstand fra Tønsberg jernbanestasjon, og det er mulig å pendle fra Oslo, Drammen eller øvrige Vestfoldbyer.

Kvalifikasjoner

 • Lege med interesse for og relevant erfaring innenfor palliasjon.
 • Spesialist i almenmedisin, onkologi eller anestesi er godt egnet, men kandidater med annen spesialitet kan komme i betraktning.  
 • Søkere må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk.
 • Den som tilsettes, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning.
 • Søker bør inneha kompetanseområdet palliativ medisin eller være interessert i å gå inn i et utdanningsløp med dette som mål

Personlige egenskaper

 • Interesse for supervisjon og veiledning av LIS
 • Evne til å samarbeide tverrfaglig  
 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og håndtere høyt tempo.
 • Ansvarsbevisst og beslutningsdyktig.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen.

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer i Sykehuset i Vestfold HF, på de vilkår som til enhver tid fremgår av lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i sykehusets pensjonsordning. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Karin A. Semb
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 40281901
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Kreftseksjon - fagressurs
Halfdan Wilhelmsens Alle 17
3116 Tønsberg