Kort om arbeidsgiver
Er du en erfaren allmennlege som ønsker å være del av et tverrfaglig og kompetent lag? Er du opptatt av å se helheten i den enkelte pasients behov? Da er du en lege for oss!
Vi søker allmennlege i to faste deltidslegestillinger i legetjenesten Aker.

Hos oss vil du i hovedsak arbeide med pasienter i Norges største øyeblikkelig hjelp døgnenhet, KAD Aker, og Legevakt Aker med hovedansvar for ambulansemottaket. KAD Aker har 72 senger. Legevakt Akers ambulansemottak tar imot ca. 200 ambulanser pr mnd. og legevakten har over 50 000 konsultasjoner i året. KAD- avdelingen har lab- og røntgentjenester ved OUS Aker som muliggjør rask utredning. Legetjenesten ved KAD består av 21 årsverk og vi har flere spesialister i allmennmedisin. Avdelingen har søkt om å bli godkjent utdanningsvirksomhet i spesialistutdannelsen i allmennmedisin.

KAD skal bidra til bedre helse og økt livskvalitet for innbyggerne. Vi har fokus på kontinuerlig forbedring av pasientbehandling. Satsingsområder er gode pasientforløp, «hva er viktig for deg», bruk av teknologi i pasientbehandling og samhandling. Det pågår flere interne kvalitetsforbedringsprosjekter i avdelingen.
Avdelingen er del av Aker Helsearena som har som formål å skape synergier og utvikling på tvers av tjenester og nivåer. Vi tilstreber et godt samarbeid med fastleger, spesialisthelsetjenesten og andre aktører.

Arbeidstid: tredelt døgnturnus med hver 3.helg, for tiden 26% og 27% stillinger

Politiattest må fremlegges før ansettelse.


Arbeidsoppgaver
Klinisk pasientrettet arbeid.
Kvalitetsarbeid, veiledning og undervisning av helsepersonell.

Kvalifikasjoner
Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
Spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege eller tilsvarende kompetanse. Erfaring fra KAD/andre relevante kliniske avdelinger vektlegges. Erfaring fra kvalitetsforbedringsarbeid er en fordel.

Personlige egenskaper
Initiativrik, selvstendig, arbeidsom og punktlig.
Gode evner til relasjonsbygging og samhandling, "gjøre hverandre gode".
Bidra til videreutvikling av godt tverrfaglig miljø.
Interesse for tjenesteutvikling /innovasjon i helsetjenesten.
Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr
Varierte kliniske arbeidsoppgaver i Oslos akutte førstelinjetjeneste.
Kompetent, tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø.
Fast lønn etter avtale.
Gode pensjons og lånevilkår gjennom Oslo Pensjonsforsikring.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
Kontaktperson
Navn: Katia Yvonne Monclair
Tittel: ass.seksjonsoverlege KAD Aker
Telefon: 95735370
E-post: katia.monclair@hel.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Trondheimsveien 235
0586 OSLO