Kort om arbeidsgiver

Klinikk Ålesund sjukehus består av einingar innan akuttmedisin, gyn/føde/barsel, indremedisin, onkologi m/stråleeining, ØNH m/søvnseksjon og hørselssentral, kirurgi inkl. BDS, augesjukdom, revmatologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, ortopedi, pediatri med nyfødtmedisin og radiologi. I tillegg nevrologisk poliklinikk og hud poliklinikk.
Medisinsk avdeling inkluderer alle medisinske hovedspesialiteter utenom akutt og mottaksmedisin Avdelinga er organisert med
seksjonerte sengepostar og egne poliklinikkar. Vi er det største og mest differensierte sjukehuset i Møre og Romsdal. Avdelinga har 71 senger fordelt på 3 sengepostar, samt 6 senger ved medisinsk intensiv.

Vi søker overlege med spesialitet innan endokrinologi til vår seksjon for medisinske legar ved Klinikk Ålesund sjukehus. 

Arbeidsoppgåver

 • Klinisk arbeid i sengepost og poliklinikk
 • Supervisjon og rettleiing av LIS
 • Deltaking i avdelinga si vaktordning
 • Utviklings- og forbedringsarbeid 

Kvalifikasjonar

 • Godkjent spesialist
 • Det vil bli lagt stor vekt på at søkjaren har erfaringsbakgrunn som tilsvarar seksjonen sitt behov
 • Krav om at den som vert tilsett behersker norsk (skandinavisk) språk skriftleg og muntleg for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlege eigenskapar

 • Sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Strukturert
 • Personleg eigenskap vert vektlagt

Vi tilbyr

 • Godt og inkluderande arbeidsmiljø
 • Medlemskap i pensjonsordning, yrkesskade- forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Vi er ein IA-organisasjon (IA=inkluderande arbeidsliv)
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Jan Ove Gravdal
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 70 10 56 51
E-post: Jan.Ove.Gravdal@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinske legar Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 5
6017 Ålesund