Kort om arbeidsgiver

Klinikk psykisk helse og avhengighet har som visjon å være et ledende fagmiljø innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Norge. Vi skal være kjent for pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere som en tilbyder av virkningsfull og effektiv behandling. Klinikkens verdigrunnlag vektlegger at vi tør gå nye veier, at vi er nysgjerrige og lærer aktivt av suksesser og feil. Vi understøtter og tror på menneskers iboende evne til læring, utvikling og å kunne ta egne valg. På flere områder foregår det i klinikken et aktivt utviklingsarbeid. Nevnes kan f. eks. digital teknologi i behandling, kvalitetsregister, firedagersbehandling og andre nye behandlingsformer.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling består av fem seksjoner, to allmenpoliklinikker lokalisert i Tønsberg og Larvik, en spesialisert poliklinikk for 0-6 og nevroteam, intensiv poliklinikk og døgnpost for ungdom. 

Ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har vi ledig 100 % fast stilling som overlege. Tiltredelse etter avtale 

Avdelingen er en utdanningsinstitusjon for spesialitet i barne- og ungdomspsykiatri. Vi har en stor og solid legegruppe bestående av 16 overleger og 10 leger i spesialisering. To av overlegene er godkjente psykoterapiveiledere i barne- og ungdomspsykiatri, en av overlegene har doktorgrad.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) ved tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Som overlege i BUPA vil du spesielt arbeide med kompliserte, sammensatte kliniske
 • problemstillinger, samt ø-hjelpsvurderinger. Du vil bidra med din generelle
 • barne- og ungdomspsykiatriske kompetanse inn i hele seksjonens arbeid. Du er
 • sammen med seksjonsleder en sentral person i faglig utvikling i seksjonen og i
 • BUPA for øvrig. Veiledning, supervisjon, samt å gi undervisning, hører til
 • stillingen. Overlegene i BUPA har varierte arbeidsoppgaver ved ulike seksjoner,
 • og det legges også opp til rotasjon mellom seksjonene. Det hører med til
 • stillingen å delta i gjeldende vaktordninger, ØH-dagtid, samt p.t. 12-delt
 • helg/helligdagsvakt kl. 9-14.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter spesialist i Barne- og ungdomspsykiatri, men søkere med spesialistgodkjenning i psykiatri eller søkere med mindre enn 6 mnd. igjen til fullført spesialitet kan også bli vurdert
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Du må ha norsk autorisasjon som lege

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad, spesielt kontaktevne med barn/ungdom, samarbeidsevner, emosjonell og sosial kompetanse, ferdighetsnivå i faget, evne til å lede faglig arbeid, fleksibilitet og at du er løsningsorientert.
 • Vi ønsker deg som er opptatt av forbedrings- og utviklingsarbeid og vil bidra aktivt i avdelingen.

Vi tilbyr

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.         

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, søknadsblankett for legestillinger, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.    

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Eileen Christine Lund
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 417 03 093
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Sykehuset i Vestfold HF
Anton Jenssensgt. 2
3125 Tønsberg