Kort om arbeidsgiver

Ledig stilling som Lege i spesialisering (LIS) Ved Onkologisk poliklinikk Drammen sykehus.

Drammen sykehus er et allsidig akuttsykehus med områdefunksjoner i Vestre Viken som tilbyr behandling innenfor de fleste medisinske spesialiteter. Ved Onkologisk poliklinikk driver vi bred onkologisk virksomhet med hovedvekt på medikamentell kreftbehandling.  Aktiviteten har vært sterkt økende, i 2019 hadde vi over 9000 pasientframmøter. Det er etablert en betydelig forskningsaktivitet. I 2025 flytter vi inn i nytt sykehus med stråleterapi. 

Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av læringsmål som ikke kan  oppnås ved tjenesten i Vestre Viken er det aktuelt med tjeneste eller hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/helseforetak som vi har samarbeidsavtale med.

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen. 

Arbeidsoppgaver

Vi driver bred onkologisk virksomhet med vekt på medikamentell kreftbehandling.

Kvalifikasjoner

Vi søker en lege som ønsker å bli spesialist i onkologi.

Personlige egenskaper

Høyt faglig engasjement og gode samarbeidsevner verdsettes. Gode norskkunnskaper og personlig egnethet er viktig.

Vi tilbyr

Vi tilbyr fortløpende faglig veiledning og personlig oppfølging.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Leiv Sindre Rusten
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90838985
Hjemmeside
Arbeidssted
Kreftseksjon DS, Vestre Viken
Dronninggt. 28
3004 Drammen