Kort om arbeidsgiver
Askøy kommune søker en engasjert kollega med interesse for samfunnsmedisin som ny smittevernlege i kommunen. Stillingen er 50 % fast stilling i avdeling for samfunnsmedisin.

Kommunen kan legge til rette for at stillingen kombineres med inntil 50 % kommunal legestilling innen sykehjem eller annet, slik at det blir 100 % fast kommunal stilling.

Arbeidsoppgaver
 • Smittevernlegen har hovedansvaret for planarbeid knyttet til smittevern, overvåking av smittesituasjonen, faglig smittevernrådgivning i kommunen og i samråd med kommuneoverlegen lede håndtering av smitteutbrudd.
 • Utarbeidelse av planforslag for smittevernarbeid i helse- og omsorgstjenesten, herunder beredskapsplaner og -tiltak.
 • Etablere og holde løpende oversikt over infeksjonsepidemiologiske forhold i kommunen.
 • Bistå i infeksjonsforebyggende arbeid og arbeid for å begrense antibiotikaresistens.
 • Gi informasjon og råd til befolkningen om vern mot smittsomme sykdommer.
 • Smittevernlegen vil også ha oppgaver knyttet til flyktningehelse, herunder helseundersøkelse og smittevernarbeid for innvandrere og flyktninger.
 • Utføre alle andre oppgaver som følger av smittevernloven eller bestemmelser i medhold av loven, og medvirke til effektive tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer og motvirke at de blir overført. 
Kommunesentrum og arbeidssted for stillingen er på Helsetunet i Kleppestø, under 15 minutter fra Bergen sentrum med hurtigbåt eller bil. Helsetunet er en arbeidsplass med mange medisinske fagmiljøer i samme område, og huser både sykehjem, legesenter, legevakt, helsestasjon og kommunale tjenester innen helse og omsorg.

Kommunen har kommuneoverlege i 100 % stilling og flere fastleger har bistilling i  samfunnsmedisinsk avdeling som medisinskfaglige rådgivere. Ny kollega vil møte et godt og inkluderende allmennmedisinsk kollegium.

Kvalifikasjoner
 • Søker må ha autorisasjon som lege i Norge
 • Må beherske godt norsk skriftlig og muntlig.
 • Interesse for samfunnsmedisin og erfaring fra samfunnsmedisinsk eller allmennmedisinsk arbeid er en fordel.
 • Du må kunne jobbe effektivt både alene, i team og tverrfaglig, og lederegenskaper vil være en fordel.
 
Særlige krav knyttet til stillingen
 • Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • For leger uten spesialistgodkjenning vil kommunen legge til rette for spesialistutdanning i samfunnsmedisin.
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Godt arbeidsmiljø
 
Generelle opplysninger:
I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.

Eventuelle vitnemål og attester kan legges inn som vedlegg til søknaden. Ved eventuelt innkalling til intervju vil søker bli bedt om å ta med følgende:
 • Attesterte kopier av vitnemål for all utdanning etter grunnskole
 • Attesterte kopier av attester for arbeidsforholdet der varighet og stillingsomfang fremgår
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Askøy kommune
Kontaktpersoner
Navn: Amy Bruvik Næss
Tittel: Lege legetjenesten
Telefon: 56 15 83 22
Navn: Kristin Cotta Schønberg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 930 64 954
Arbeidssted
Samfunnsmedisinsk avdeling
Kleppevegen 17
5300 KLEPPESTØ