Kort om arbeidsgiver

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus er et av landets seks universitetssykehus og Norges tredje største akuttsykehus. Universitetssykehuset har nærmere 8000 medarbeidere fra over 30 nasjoner, og betjener en befolkning på 370 000 i 15 kommuner i Sør-Rogaland. Helse Stavanger HF har et budsjett på nærmere 8 milliarder kroner, og eies av det regionale helseforetaket Helse Vest RHF. Helse Stavanger HF har som en del av spesialisthelsetjenesten fire primære ansvarsområder: Pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring. Første byggetrinn av nytt universitetssykehus på Ullandhaug, SUS2023, er godt i gang. Kostnadsrammen er så langt på 9,3 milliarder kroner (2020-kroner). Helse Stavanger er ved administrerende direktør byggherre for prosjektet som er regionens største byggeprosjekt. 

Helse Stavanger HF har som visjon å fremme helse, mestring og livskvalitet, og kjerneverdiene er kvalitet, trygghet og respekt.  

Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus søker klinikksjef til Klinikk for psykisk helsevern voksne. Klinikksjef inngår i foretakets ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør.
Klinikken består av fire sykehusavdelinger på Våland samt Sola, Stavanger,  Sandnes og Dalane DPS.

Klinikken har et budsjett på 764 millioner kroner og ca 1550 medarbeidere.

Tiltredelse etter avtale.   

Arbeidsoppgaver

 • Faglig kvalitet, pasientsikkerhet, Helse, miljø og sikkerhet (HMS), personalledelse og økonomiske resultater innen egen klinikk
 • Å utvikle ledelse og sikre utvikling av egen ledergruppe på en slik måte at helhet, pasientforløp og et godt arbeidsmiljø ivaretas i alle avdelinger i klinikken
 • Å samarbeide konstruktivt og effektivt med alle samarbeidende avdelinger og klinikker – slik at alle pasienter opplever helhet, kvalitet og effektivt forløp – også på tvers av klinikkene
 • Å videreutvikle tverrfaglig samarbeid, både mellom kliniske spesialister og mellom profesjonene, samt godt teamarbeid på alle nivåer
 • Å legge til rette for forskning av høy kvalitet, kunnskapsutvikling, nytenkning og forbedring
 • Å styrke og videreutvikle samarbeid med våre samarbeidende universitet, kommuner og andre helseforetak

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet og høyskole
 • Bred ledererfaring
 • Dokumenterte resultater fra tidligere stillinger
 • Må beherske norsk godt både muntlig og skriftlig
 • Vil bidra til å styrke fag, forskning, kompetanse og kvalitet i klinikken og i foretaket

Personlige egenskaper

 • Evne til å kombinere driftsansvar med strategisk utviklingsarbeid
 • Fremoverlent og energisk med tydelig lederforståelse
 • Evner å motivere kompetente medarbeidere og er en god relasjonsbygger
 • God gjennomføringsevne, integritet og engasjement
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og spennende fagmiljøer
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe
 • Lønn etter avtale
 • Forutsatt kompetanse vil legges til rette for 1. amanuensis, professor ll stilling i 20% ved samarbeidende universitet
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Helle Schøyen
Tittel: Administrerende direktør
Telefon: 924 51 169
Navn: Maiken Jonassen
Tittel: Personal- og organisasjonsdirektør
Telefon: 906 78 461
Arbeidssted
Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 STAVANGER