Kort om arbeidsgiver

Patologiavdelingen er organisert i Klinikk medisinsk diagnostikk sammen med radiologi og flere andre laboratorieavdelinger. Avdelingen mottar et variert diagnostisk materiale. I 2019 ble det besvart i rundt 26.000 histologiske og 23.000 cytologiske prøver. Det ble også utført rundt 130 obduksjoner. Vi har en velfungerende avdeling som er lokalisert i Tønsberg i moderne hensiktsmessige lokaler med godt teknisk utstyrt. Avdelingen preges av et godt arbeidsmiljø, høyt faglig fokus og stadig utvikling.

Avdelingen har 8 overlege- og 4 LIS-stillinger. Vi søker nå en vikar for en av våre LIS som skal i foreldrepermisjon. Ved evt. rekruttering av intern søker vil det være behov for å dekke opp ytterligere ett vikariat.

Arbeidsoppgaver

LIS deltar aktivt i det daglige diagnostiske arbeidet med makroskopisk og mikroskopisk vurdering av histologiske preparater, cytologiske undersøkelser og obduksjoner. 

Kvalifikasjoner

  • Erfaring fra generell patologi, faglig engasjement og personlige egenskaper vil bli vektlagt
  • Gyldig norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS 1
  • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
  • Søkeren må beherske norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutførelse

Personlige egenskaper

  • Vi søker en engasjert, positiv og lærevillig kollega som kan bidra på en fin måte til vårt gode og travle arbeidsmiljø
  • Søker bør kunne vise til gode samarbeidsevner og evne til selvstendig og nøyaktig arbeid
  • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

  • Vi har gode opplæringsrutiner med erfarne LIS og overleger. Avdelingens prøvetilfang tilsier at vi kan tilby utdanning som dekker de fleste læringsmålene i spesialistutdanningen i patologi. For å dekke resterende læringsmål, må tjeneste på Oslo Universitetssykehus påregnes, p.t. 9 mnd. Dette gjennomføres som regel etter 2-3 års erfaring i faget.

Vi ber om at det oppgis to referanser, hvorav en er fra siste arbeidsgiver.   

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Tønsberg kan by på naturskjønne omgivelser med en flott skjærgård og gode muligheter for et aktivt friluftsliv både sommer som vinter. Byen har også et aktivt kulturtilbud med stor bredde. Vil du vite mer om Vestfold? Se visitvestfold. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Ada Thune
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 97977974
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset i Vestfold - Patologi - fagressurs
Halvdan Wilhelmsens alle
3103 Tønsberg