Kort om arbeidsgiver

 Barne- og ungdomsklinikken har ledig 100% overlegestilling knyttet opp mot fagområdet barnenevrologi / habilitering / rehabilitering. Tjenestested er Barne- og ungdomsklinikken på øya. Stillingen er organisert i Avdeling Barn medisin, infeksjon, nevrologi, poliklinikk og mottak.  Det er ønskelig at den som tilsettes kan ta en ledende rolle knyttet til den tverrfaglige barnenevrologiske virksomheten, Tverrfaglig team.
Habiliteringstjenesten for barn og unge er en del av Barne- og ungdomsklinikken og tjeneste der kan påregnes,

Arbeidsoppgaver:

  • Stillingen innbefatter undervisning av studenter.
  • Det forutsettes deltakelse i vaktordning i henhold til søkerens kompetanse og klinikkens behov.

Kvalifikasjoner:

  • Det søkes etter en spesialist i pediatri som i tillegg til bred pediatrisk kompetanse har interesse for og erfaring fra barnenevrologi og habilitering.
  • Søker må beherske skandinavisk språk godt nok for både muntlig og skriftlig kommunikasjon.  
  • Det stilles krav om politiattest, jf helsepersonelloven §20a.    
  • Norsk autorisasjon og attester vedlegges. Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner. 

Personlig egnethet:

  • Evne til samarbeid og evne til å jobbe i team vektlegges sterkt. 
  • Akademisk kompetanse er ønskelig og vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr:  

  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
  • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.                

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Rønnaug Ødegård
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4772574042/92855174
E-post: ronnaug.odegard@stolav.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gt 11
7030 Trondheim