Kort om arbeidsgiver

Stavanger Universitetssjukehus er det tredje største akutt sykehuset i Norge og yter spesialisthelsetjeneste til nær 400 000 personer bosatt i Sør-Rogaland. Klinikk psykisk helsevern er en av de største klinikkene i helseforetaket. Klinikken består av de fire sykehusavdelingene akutt, affektiv psykose, alder og sikkerhet i tillegg til fire DPS beliggende i henholdsvis Stavanger, Sola, Sandnes og Egersund kommune. Alle DPS’ene har døgnposter og allmennpsykiatriske poliklinikker.

Klinikk psykisk helsevern er ikke bare godkjent for hele utdanningsforløpet i psykiatri, men har en rekke muligheter for fordypningstjeneste innen områder som alderspsykiatri, gruppeterapi, liaison, sikkerhetspsykiatri og spiseforestyrrelser. Vi kan også legge til rette for spesialistforløp som inkluderer fordypning i barne- og ungdomspsykiatri og rusmedisin. Klinikken har i tillegg en egen forsknings- og undervisningsavdeling som tilbyr et bredt utvalg av kurs og ulike kompetansehevende tiltak. Som Lis får du tilbud om individuell psykoterapiveiledning innen psykodynamisk eller kognitiv terapi i henhold til spesialiseringsreglene i tillegg til gruppeveiledning innen de samme områdene.

Klinikker for psykisk helsevern har solide forskningsmiljøer innen alderpsykiatri og demens, psykose, angst og affektive lidelser og rus. Det er et godt samarbeid både mot både Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen. For den som har interesse av og ønsker det så legger vi til rette for å delta i forskningsprosjekter med mulighet for å oppnå en PhD.

En individuell utdanningsplan vil utarbeides før ansettelse. Ved spesialistgodkjenning vil stillingen bli konvertert til stilling som legespesialist.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientbehandling
 • Vaktordning i 28 delt tilstedevakt
 • Undervisning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnustjeneste
 • Relevant yrke og klinisk erfaring fra psykisk helsevern vil bli vektlag
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2- nivå.

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Punktlig og pålitelig

Vi tilbyr

 • Lønn ihht overenskomst og et rekrutteringstillegg på kr. 50.000,-
 • God pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenesteforsikring
 • Vi jobber aktivt med inkluderende arbeidsliv
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Sissel Espedal
Tittel: Avd. sjef
Telefon: 51 51 52 25 / 466 62 067
Navn: Kjetil Hustoft
Tittel: Faglig rådgiver medisin
Telefon: 51 51 56 65
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern voksne, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger