Kort om arbeidsgiver

DPS akutt Kalnes søker lege-/psykologspesialist i 100 % stilling, vikariat ledig fra dags dato til 17.08.2021.

DPS akutt Kalnes er en fylkesdekkende døgnseksjon. Den har 10 sengeplasser, og mottar
pasienter med allmennpsykiatriske problemstillinger i en akuttfase til
behandling innenfor 1-5 døgn. Seksjonen er åpen, basert på frivillighet og har
ikke lovhjemmel for bruk av tvang.

Pasientene innlegges av akutt ambulant team, psykiatrisk forvakt og psykiatrisk
tilsynslege i somatisk klinikk. Behandlingen består av kartlegging,
observasjon, stabilisering og planlegging av videre behandlingsforløp.
Behandlergruppen består av tre spesialister
i psykiatri og én lege-/psykologspesialist.

I henhold tiloffentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om
søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring.
Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

  

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostikk, behandling og individuell oppfølging av pasienter
 • Flerfaglig samarbeid
 • Veiledning og undervisning av andre yrkesgrupper i seksjonen
 • Bidra i kontinuerlig forbedring-, utviklings og HMS-arbeid        

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Lege som er ferdig med LIS 1, allmennlege, erfaren LIS 3 eller lege-/psykologspesialist
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt     

Personlige egenskaper

 • Gode profesjonelle relasjonsferdigheter
 • Teambevisst
 • Profesjonell kommunikasjonsstil ovenfor samhandlingsparter
 • Ansvarsfull og effektiv
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gjeldende turnus er for tiden dagarbeid (fri helger og høytider)
 • Mulighet for involvering i implementering av Ketamin-behandling mot suicidalitet og depresjon
 • En utmerket læringsarena for allmennpsykiatri og krisehåndtering
 • Akuttillegg
 • Engasjerte kolleger
 • Teamånd og trygt psykososialt miljø
 • God lederoppfølging
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til e-læringskurs: KLP på 1-2-3
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Camilla Bjørnson
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 480 48 915
Arbeidssted
DPS akutt
Kalnesveien 300
1712 Grålum