Kort om arbeidsgiver
Ved medisinsk klinikk, Haugesund sjukehus, er det ledige 2 vikariatstillingar som lege i spesialisering frå 01.12.2020. Tidligare eller seinare tilsetting kan vere aktuelt. Stillinga inneber deltaking i medisinsk bakvakt og gjennomført turnusteneste/LIS1 teneste er eit krav.

Medisinsk avdeling inkluderer hjerteseksjon, lunge seksjon, seksjon for geriatri, seksjon for hematologi, endokrinologi og infeksjon og seksjon for gastroenterologi og nyresjukdommar.
Avdelinga er godkjend som utdanningsavdeling for generell indremedisin, kardiologi, geriatri, lungesjukdomar, gastroenterologi, nefrologi og endokrinologi.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeid ved sengepost
 • Delta i utgreiing og behandling
 • Delta i tilstedevakt, pt. 16-delt

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Må beherske norsk munnleg og skriftleg på høgt nivå
 • Relevant erfaring frå LIS1 stilling på sjukehus blir vektlagd

Personlege eigenskapar

 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Du må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i team
 • Evne til å ta sjølvstendige avgjersler

Vi tilbyr

 • Eit godt kollegialt miljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Løn etter gjeldande overeinskomst

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, hovudfag / mastergrad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Bjørn Egil Vikse
Tittel: klinikkoverlege
Telefon: 992 50 064
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, Helse Fonna HF
Karmsundsgt 120
5528 Haugesund