Kort om arbeidsgiver

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid. 

Poliklinikken i Kristiansand har følgende stilling ledig:
2 x 100 % fast stillinger for overlege. Tiltredelse etter avtale.
Spesialitet: Barne- og ungdomspsykiatri

Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt og består i dag av 31 årsverk. Enheten tilbyr polikliniske spesialisthelsetjenester innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge og samarbeider tett med andre enheter i ABUP og resten av helseforetaket. I tillegg er det et nært samarbeid med førstelinjetjenesten. Poliklinikken er delt inn i 3 team som har ansvar for hvert sitt geografiske området i Vest-Agder. Enheten har en klar nettverksorientert profil og jobber tett med foresatte, barnevernstjenester, BUFetat, skoler, fastleger og andre aktuelle aktører.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).Ta kontakt for mer informasjon.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn, ungdom og familier innenfor fagområdet psykisk helsevern for barn og unge
 • Det er et krav om å ta ansvar for vedtak etter Lov om psykisk helsevern 
 • Oppfølging av barn og unge i akutte kriser
 • Oppgaver knyttet til spesialitet
 • Veiledning til foreldre, førstelinjetjenesten og samarbeidspartnere
 • Samarbeid med andre offentlige og private hjelpeinstanser og institusjoner, samt andre avdelinger på sykehuset 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge er en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgavenes særskilte karakter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd studiepermisjon hvert 5 år til enhver gjeldende overenskomst  
 • Lønn etter kvalifikasjoner 
 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø 
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling  
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP  

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet

Språk

 • Norsk
 • Svensk
 • Dansk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Lise Bjørnsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 938 13 633
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP),        Poliklinikken i Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand