Vi har en ledig stilling som fastlege ved Friisebrygga legesenter i Porsgrunn. Tiltredelse i stillingen vil i utgangspunktet være 1. januar 2021, men der hjemmelsinnehaver er meget fleksibel med tanke på tidligere eller senere oppstart. Listestørrelse er 900 pasienter, og nåværende hjemmelsinnehaver har betjent listen uten opphold eller vikar siden 2016. Vi bruker SystemX journalsystem, Pasientsky med online timebooking, e-meldinger/e-konsultasjoner. Det er også mulighet for å benytte videokonsultasjoner dersom det er ønskelig. 

Legesenteret vårt ligger sentralt i Porsgrunn sentrum, med kort vei til bussforbindelse og egen parkeringsplass. Vi er seks leger som driver legesenteret sammen, og har i tillegg knyttet til oss en kommunal legestilling og en LIS1-stilling. Våre helsesekretærer er erfarne, og personalet har vært stabil over mange år. Vi har nylig oppgradert datautstyret for hele senteret, slik at alle har nye datamaskiner med to skjermer for økt effektivitet. Vi har en velfungerende ordning for kollegial fraværsdekning, der legene rullerer på å dekke opp for øyeblikkelig hjelp for leger som har kortvarig fravær eller kommunale oppgaver. De fleste legene på kontoret har også avsatt tid til kontorarbeid for å unngå belastningen med kvelds- og helgearbeid. Vi har et trivelig arbeidsmiljø med både yngre og mer erfarne leger.

Vil du bli vår nye kollega? Ta gjerne kontakt med hjemmelsinnehaver eller daglig leder for mer informasjon om legesenteret eller hjemmelen.
 I tillegg til oppgavene på legesenteret vil det kunne pålegges inntil 7,5 timers arbeid i kommunal stilling, og det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt. Vaktbelastningen på legevakten er svært lav da det er ansatt egne legevaktsleger i fulle stillinger, men det er mulighet for å ta ekstra vakter.

Kommunen har en befolkning på 36000 innbyggere, 39 fastlegehjemler og egen legevakt. 

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege
 • Deltagelse i allmennmedisinsk legevakt med lav vaktbelastning.
 • Allmennmedisinsk offentlig legearbeid inntil 7,5 timer pr uke kan pålegges

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, med god språkforståelse
 • Førerkortklasse B, da lege rykker ut i sykebesøk

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven vil det kreves politiattest av den som tildeles hjemmelen. Denne skal ikke legges ved søknaden.  

Personlige egenskaper

 • Tar initiativ og selvstendig ansvar
 • Er fleksibel, kreativ, samarbeidsvillig
 • Er positiv og har evne til nytenkning
 • Har evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Har stor arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Dyktige kollegaer
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende, utfordrende og lærerikt arbeid
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Porsgrunn kommune
Kontaktpersoner
Navn: Babak Shokri
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 980 71 649
E-post: babakshokri@outlook.com
Navn: Inge Skauen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 91384288
Navn: Mokhtar Abdi Mohammed
Tittel: Senterleder
Telefon: 992 65 926
E-post: mam@friisebryggalegesenter.no
Arbeidssted
Friisebrygga Legesenter, Porsgrunn kommune
Friisebrygga 3
3921 Porsgrunn