Kort om arbeidsgiver

Seksjon Psykosebehandling Gaustad har ledig fast 100 % stilling som overlege tilknyttet Psykoseenhet 3. Enheten
har 8 døgnplasser en døgnplass øremerket nasjonalt behandlingssenter for
hørsel og psykisk helse (NBHP). Psykoseenheten mottar pasienter med alvorlig
sinnslidelse som er overført fra akuttavdeling til stabiliserings-, utrednings-
og rehabiliteringsopphold. Tjeneste ved annen enhet i seksjonen, for eksempel
lokal sikkerhetsavdeling, kan bli aktuelt. Overlegen inngår p.t. i en 12-delt
bakvaktsordning for Gaustad-området.

Stillingen tilsettes ved seksjonens behandlerenhet med 11 leger og psykologer. Behandlerenheten har seksjonsoverlege som nærmeste leder og det vektlegges at
enheten skal fungere som et trygt og inspirerende fagkollegium.

Ved seksjonen fokuseres det på en faglig oppdatert, individualisert og helhetlig tilnærming til utredning og
behandling, der standardutredninger også er viktig i kvalitetssikringen. Det er
utstrakt bruk av teamarbeid som metode. Seksjonen vil kunne tilby gode
muligheter for personlig fagutvikling og forskningstid.

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil komme i betraktning.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling/rehabilitering av pasienter med alvorlig sinnslidelse.
 • Delta i klinikkens bakvaktordning etter behov.
 • Fungere som klinisk veileder for LIS i enheten. 
 • Fungere som enhetsoverlege med overordnet medisinsk ansvar på enheten delegert fra seksjonsledelsen. Enhetsoverlege vil normalt være flytansvarlig og skal ha et spesielt samarbeid med enhetsleder og seksjonsledelsen omkring drift relevant for pasientbehandlingen. Overlege skal sammen med enhetsleder og respektive behandlingsansvarlige delta i saksbehandling av pasientavvik ved enheten.
 • Bidra til at den faglige kvaliteten i seksjonen holder høy nasjonal standard.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialistgodkjenning i psykiatri, evt. svært avgrenset tid igjen av spesialiseringen 
 • Søkeren må beherske norsk eller annet skandinavisk språk på høyt muntlig og skriftlig nivå.
 • Erfaring fra arbeid med psykoselidelser.         

Personlige egenskaper

 • Stillingen krever gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Interesse for og erfaring med fagutviklingsprosjekter og/eller forskning.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Utfordrende og variert arbeid.
 • Lønn etter avtale.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Ngoc Nguyen-Pham
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 99456495
E-post: uxnngo@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Psykosebehandling, seksjonsledelse /stab
Sognsvannsveien 21
0372 Oslo