Kort om arbeidsgiver

2 x 100 % faste stillinger 

Vil du bli vår nye kollega? Vi er 3 overleger og 4 LIS-leger (sammen med mange andre dyktige medarbeidere) på Haldenklinikken som søker nye kollegaer.

På Haldenklinikken har vi en poliklinikk, et ambulant akutteam og 3 døgnposter. Post 1 har 17 senger, og er en 7 døgnspost. Posten behandler i hovedsak psykoselidelser, og prioriterer 6 senger til medisinfri behandling. Post 2 er en almennpsykiatrisk 5 døgnspost med 12 senger, som i hovedsak behandler pasienter med angst/depresjon, personlighetsforstyrrelser og rusproblematikk. Miljøterapi er en viktig del av behandlingen på våre døgnposter. Tverrfaglig team består av seksjonsleder, overlege, LIS, psykolog, sosionom, psykomotorisk fysioterapeut, musikkterapeut og øvrig miljøpersonell. Lege ved post 2 følger opp medisinske oppgaver ved post 3, som er en områdedekkende Enhet for spiseforstyrrelser - og er en 5 døgnspost med 4 senger.

Det er for tiden ledig stilling både ved poliklinikk og døgn.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å
dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Arbeidsoppgaver

 • Mottak og utskrivelser av pasienter
 • Individuell oppfølging av pasienter etter behov
 • Samarbeid i tverrfaglige team
 • Delta i inntaksmøte/vurderinger av henvisninger
 • Dokumentasjon
 • Medikamentelle vurderinger
 • Somatiske undersøkelser og oppfølging
 • Ukentlige møter med øvrige behandlere på døgnseksjonene 
 • Veiledning av LIS-leger 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Jobber teamorientert
 • Interessert i - og ønsker å bidra til utvikling av faget i seksjonen
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Meget godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Godt tverrfaglig sammensatt team
 • Faste møter med alle legene i DPS Halden - Sarpsborg
 • Muligheter for faglig oppdatering/utvikling 
 • Fast internundervisning ved poliklinikkene 
 • Felles årlige fagdager for DPS Halden-Sarpsborg og DPS Fredrikstad  
 • Velferdstilbud i Sykehuset Østfold
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til e-læringskurs: KLP på 1-2-3 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Kari Gjelstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 918 76 943
E-post: kari.gjelstad@so-hf.no
Arbeidssted
DPS Halden-Sarpsborg,  Haldenklinikken
Kjærlighetsstien 30
1781 Halden