Kort om arbeidsgiver

DPS Fredrikstad består av en allmennpsykiatrisk poliklinikk, et ambulant team og døgnbasert behandlingstilbud. Poliklinikken i Fredrikstad gir
tilbud til pasienter bosatt i Fredrikstad og Hvaler kommune ca 85.000. Poliklinikken
har 34 fagstillinger bestående av psykologspesialister, psykologer, psykiatere,
LIS og høyskoleutdannede med videreutdanning. Vi er en poliklinikk med et godt
faglig- og sosialt miljø. Vi holder til i Fredrikstad, nær
jernbanestasjonen. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å
dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter i henhold til nasjonale retningslinjer og pakkeforløp for voksne henvist til allmennpsykiatrisk poliklinikk
 • Deltakelse i tverrfaglig team DPS
 • Delta og være aktiv i kontinuerlig fagutviklings- og forbedringsarbeid ved DPS 
 • Sørge for et helhetlig tilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse med behov for langvarige koordinerte tjenester 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • God kjennskap til pakkeforløp i PHV og TSB samt TPH 
 • Ønskelig med erfaring og kjennskap til arbeid i allmennpsykiatrisk poliklinikk
 • Ønskelig med kompetanse og erfaring fra arbeid med rus- og avhengighetsmedisin

Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet og interesse for tverrfaglig teamarbeid 
 • Evne til godt samarbeid i team
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Må kunne ivareta selvstendige oppgaver innenfor spesialisthelsetjenesten
 • Bidra positivt i miljøet, både sosialt og faglig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • God arbeidskapasitet 
 • Faglig engasjement

Vi tilbyr

 • Et godt og spennende arbeidsfellesskap i et solid fagmiljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et nytenkende og utviklende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til e-læringskurs: KLP på 1-2-3
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Randi Maarud
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 468 53 854
Arbeidssted
DPS Fredrikstad, polikliniske tjenester
Cicignongt. 19
1606 Fredrikstad