Kort om arbeidsgiver

Vi søker etter overlegevikar som ønsker å jobbe med premature og syke nyfødte. Avdeling for nyfødte ved Ahus er en kategori 3b nyfødtavdeling og behandler premature ned til 26. svangerskapsuke, samt syke nyfødte og barn opp til 3 mnd alder som krever intensivbehandling. Avdelingen har oppunder 700 pasientopphold per år og er med det en av landets aller største nyfødtavdelinger.

Nyfødtavdelingen har engasjerte medarbeidere og høy kompetanse. Avdelingen drar nytte av et solid tverrfaglig miljø der dedikerte fysioterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer og andre støttefunksjoner har en integrert plass i det daglige pasientarbeidet. Avdelingen har gode rutiner for oppfølging av barn med forøket risiko for forsinket utvikling, og arbeider fremtidsrettet med flere utviklingsområder og prosjekter inkludert klinisk forskning.
Avdelingen har fokus på foreldreinvolvering og høsten 2019 åpnet vi etter ombygging tre nye rom for familiebasert behandling. Andre fokusområder inkluderer at vi ønsker å bli landets beste på non-invasiv pustestøtte til premature barn. Vi har egen musikkterapeut tilknyttet avdelingen og et ambulerende team som muliggjør tidlig hjemreise med tett oppfølging i hjemmet etter gitte kriterier.

Avdeling for leger organiserer legene i Barne- og ungdomsklinikken og dekker til sammen alle barnemedisinske [AL1] fagområder. Avdelingen består av 46 leger, hvorav 14 leger er under spesialisering/utdanning (LIS 3) og 30 overleger. 2 LIS 1 (turnusleger) er også tilknyttet avdelingen. Overlegene som er tilknyttet nyfødtavdelingen inngår i det nyfødtmedisinske tertiærvaktsjiktet med hjemmevakt.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer rotasjon mellom ulike arbeidsoppgaver som inkluderer postarbeid, barselvisitt og poliklinikk. I tillegg er det et krav og forventning om at undervisning av primær-og sekundærvakter, samt LIS 1 og studenter er en integrert del av arbeidet på dagtid.
 • Deltagelse i fagutvikling inkludert prosedyrearbeid er inkludert. Det er ønskelig at overlegene som er tilknyttet nyfødtavdelingen identifiserer deler av fagfeltet som de har særlig interesse for og påtar seg særlig oppfølgingsansvar for fagarbeidet innenfor disse områdene.
 • Stillingen inngår i avdelingens tertiærvaktsjikt som er 5-delt hjemmevakt. Utryknings-/tilkallingstid er 30 minutter. Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus har tilstedevakt primær- og sekundærvakt på kveld og natt.
 • Tertiærvaktene deltar i regelmessig SIM-trening for nyfødte minimum 2 ganger per år.

Kvalifikasjoner

 • Søker må være spesialist i barnesykdommer og ha god kunnskap innen nyfødtmedisin.
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Erfaring som tilfredsstiller krav til lege i kategori 3b nyfødtavdeling er en fordel
 • Søker må kunne inngå i avdelingens 5-delte tertiærvaktsjikt
 • Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting

Personlige egenskaper

 
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å jobbe strukturert, er fleksibel og innsatsvillig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å løse oppgaver en blir tildelt
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid
 • Interesse for utvikling av fag, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø

 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr arbeid i en av Norges største barne- og ungdomsklinikker
 • Vi er en stor og entusiastisk legegruppe med et godt sosialt miljø
 • Vi har et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning
 • Den som ansettes vil oppleve spennende og utviklende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Tomas Nordheim Alme
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92428544
Hjemmeside
Arbeidssted
Barn leger , Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen