Vi søker en lege som bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø og avdelingens faglige utvikling, har sosial kompetanse og kan jobbe i team.


Sykehuset Namsos har kirurgisk avdeling med ortopedisk og gastrokirurgisk seksjon, gynekologi og fødeavdeling, ØNH-avdeling, øyeavdeling, medisinsk avdeling, nevrologisk avdeling, røntgen­avdeling, laboratoriet og psykiatrisk avdeling samt AMK i Helse Nord-Trøndelag.


Det gjennomføres ca. 4600 anestesier per år. Anestesiavdelingen har ansvar for intensivavdeling (5 senger) og postoperativ overvåkning (11 senger). Anestesiavdelingen samarbeider med Akuttmedisinsk Simulatorsenter i Namsos.
Det tilbys et bredt spekter innen anestesiologi, inkludert akuttbehandling av nyfødte og barn.
Anestesiavdelingen har 7 overlegestillinger og 3 assistentlegestillinger (LIS - anestesiologi).


Den som ansettes forventes å delta i vaktarbeidet og forutsettes å være fysisk og mentalt skikket til tjenesten. Vakttjenesten er for tiden 6 delt. Det er utarbeidet tjenesteplan hvor vaktene er innarbeidet. Alle leger bidrar til klinikkens medisinsk faglige utvikling. Arbeidsoppgavene omfatter også undervisning av leger og sykepleiere.
  

Arbeidsoppgaver

  • Delta i avdelingens turnus med dag- og vaktarbeid. Oppgaver inneholder anestesi til voksne og barn, behandling av intensivpasienter, innhospital akuttmedisin. Akuttbehandling/stabilisering av barn/nyfødte. Ønskelig med deltakelse i sykehusets palliative team.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege

Må ha gjennomført og godkjent LIS 1-tjeneste

Må beherske norsk (eller skandinavisk språk) muntlig og skriftlig.
Attester og vitnemål og to referanser legges ved søknaden.

Personlige egenskaper

  • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Steven Kudra
Tittel: Overlege
Telefon: 74215747
Navn: Peter H Heidt
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74215441
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesi og intensivavdelingen, Klinikk for kirurgi, Sykehuset Namsos
Havikvegen 8
7800 Namsos