Vi søker etter vikar i fastlegepraksis ved Mortensrud Medisinske Senter i Oslo. Tiltredelse 01.10.20 med varighet i 1 år. Med mulighet for forlengelse.

Mortensrud Medisinske Senter består av 2 leger og 3 helsesekretærer. Senteret er vel utstyrt med både ultralyd, 24T blodtrykk, Ekg, spirometri, tonometri, dermatoskop, cryo, diatermin, egne kirurgiske rom, til både mindre og større kirurgiske prosedyrer. Velutstyrt lab for lokale prøver.

Mortensrud Medisinske Senter er tilknyttet helsenorge, som sikrer god pasientflyt. Godt faglig- og sosialt arbeidsmiljø. Listestørrelse på 2100 og 2000 pasienter pr liste, med 2-3 kurative dager, etter eget ønske.
Ingen kommunal bi-stilling. Legevakter kan tas etter eget ønske.
Journalsystem Infodoc plenario

Søker bør helst ha gjennomført turnustjeneste og beherske norsk godt, skriftlig og muntlig. Søkere med allmennmedisinsk erfaring eller annen relevant erfaring vil bli prioritert.
Søkere vil bli vurdert fortløpende.

Spørsmål om stillingen/søknad kan rettes til
Praba Arulanandam
Tlf 94244894
dr.arulanandam@gmail.com

Nettside:
www.mmes.no
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Praba Arulanandam
Tittel: Dr.
Telefon: 94244894
E-post: dr.arulanandam@gmail.com
Arbeidssted
Anna Pham
Helga Vaneks vei 3B
1281 OSLO