Kort om arbeidsgiver

BUP Bryne er en del av klinikk PHBURA (psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige). Poliklinikken på Bryne (BUP Bryne) har ansvar for å gi tilbud til barn og ungdom fra kommunene Klepp, Time, Gjesdal og Hå. Barne- og ungdomsbefolkningen i disse kommunene er ca 18 500. Poliklinikken ligger midt i Bryne sentrum og det tar 5 min å gå til tog- og busstasjonen. Vi er en stor poliklinikk med hele 28 fagstillinger (hvorav 6 legestillinger) og 4 sekretærstillinger knyttet til poliklinikken.

For mer informasjon henvises til internettsiden www.sus.no

Ved tilbud om ansettelse må det fremlegges tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet vil bestå av utredning og behandling av barn og unge med psykiske lidelser og deres familier.
 • Poliklinikken har et utstrakt samarbeid med skoler, barnehager og kommunale tjenester som PPT, barneverntjeneste, helsestasjon og fastlege.
 • Det er for tiden 16-delt bakvaktsordning.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter lege med spesialitet i barne- og ungdomspsykiatri, men spesialister i voksenpsykiatri med interesse for barn og unge kan også vurderes. De som nærmer seg spesialist i barne- og ungdomspsykiatri kan også søke. 
 • Norsk autorisasjon er et krav.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på personlig egnethet
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Samarbeidsevne
 • Ansvarsvilje
 • Kunne jobbe målrettet

Vi tilbyr

 • Sykehuset har en utstrakt forskningsvirksomhet og avdelingen har fordypnings- /kompetansegrupper innen flere fagområder.
 • Vi har et godt arbeidsmiljø, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver og mulighet for faglig fordypning.
 • Kan inngå i 16-delt vaktordning for de som ønsker det.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Varierte velferdstilbud som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Jan Skandsen
Tittel: avdelingsoverlege
Telefon: (+47) 51 51 55 92
E-post: jan.skandsen@sus.no
Navn: Jarle Klippen
Tittel: Poliklinikkleder
Telefon: (+47) 51 51 25 05
E-post: jarle.klippen@sus.no
Arbeidssted
Helse Stavanger HF
Hetlandsgata 25
4340 BRYNE